SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

IČ: 685 44 642

Veřejný rejstřík a Sbírka listin více zde

 

Kolektivní statutární orgán – výbor:

Předseda Mgr. Veronika Varady (varady@zsmaj2.cz)

Místopředseda Radka Holcmanová

Pokladník Věra Mičková

 

Členové spolku se pravidelně scházejí a závěry jednání jsou projednávány s vedením školy.

Spolek rodičů a přátel školy schválil příspěvek  na aktuální školní rok:

1. dítě na ZŠ Máj II                         150,- Kč

2. dítě na ZŠ Máj II                         100,- Kč

3. dítě a další děti na ZŠ Máj II           0,- Kč

 
Prostředky budou použity hlavně na odměny žákům za reprezentaci, školní soutěže a akce ŠD (Mikuláš, karneval, sportovní den atd.), dětem na zápis, výzdobu školy (záhony, školní zahrada), hry, knihy a časopisy.
Děkujeme!

PARTNEŘI ŠKOLY