ODBORNÉ UČEBNY

Naše škola je plně vybavena interaktivními tabulemi ve všech třídách a třídách ŠD.

Odborné učebny:

  • fyzika
  • chemie a přírodopis s laboratoří
  • jazyková učebna
  • učebny PC
  • cvičný byt
  • keramická dílna
  • školní dílny
  • 2 tělocvičny
  • posilovna
  • lego učebna

Učebna fyziky

Učebna chemie a přírodopisu s laboratoří

Tělocvičny

Keramická dílna

Cvičný byt školy

Lego učebna

PARTNEŘI ŠKOLY