ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Jaroslava Bartáková
tel.: 605 154 507
email: bartakova@zsmaj2.cz

Logopedie

Pedagogická intervence

Prevence rizikového chování

Zlepšování klimatu tříd

Depistážní a diagnostická činnost

Individuální i skupinová speciální práce se žáky

Konzultace se žáky 

Vyhodnocování efektivnosti podpůrných opatření ve spolupráci s učiteli a s vedením školy

Zajišťování kompenzačních pomůcek pro žáky

PARTNEŘI ŠKOLY