skolni majka1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁJ II

ŠKOLA POROZUMĚNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY

ÚVODNÍ SLOVO

V naší škole se zaměřujeme na individuální přístup ke každému dítěti. Najdete u nás odbornou péči v běžných třídách, věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným. 

Škola je moderně vybavená a plně bezbariérová.

Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školy rády a byly spokojené.

 

PaedDr. Marie Nedvědová, ředitelka školy

 

NOVINKY A UDÁLOSTI

Konzultační odpoledne pro rodiče

Úterý 22. 11. 2022 od 15,00 – 17,00. Informace o prospěchu a chování žáků. Schůzka VP s rodiči vycházejících žáků v 16,30 hod v učebně fyziky (Mgr. Blažková Lenka). Informace k lyžařskému kurzu v 17,00 hod. v učebně fyziky (Mgr. Blažek Zdeněk). Informace k rozvoji nadání žáků u ředitelky školy.

Čtěte více

Konzultační odpoledne pro rodiče

Úterý 22. 11. 2022 od 15,00 – 17,00. Informace o prospěchu a chování žáků. Schůzka VP s rodiči vycházejících žáků v 16,30 hod v učebně fyziky (Mgr. Blažková Lenka). Informace k lyžařskému kurzu v 17,00 hod. v učebně fyziky (Mgr. Blažek Zdeněk). Informace k rozvoji nadání žáků u ředitelky školy.

Čtěte více

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

V naší škole lze žádat o příspěvek na lednový školní lyžařský kurz a poplatek za pobyt žáka v ŠD (září – leden 800 Kč). Prosíme žadatele o přesné vyplnění žádosti s potřebnými přílohami (-viz průvodce dotačním programem https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze ). Vyplněné žádosti s přílohami doručte do kanceláře školy v termínu od

Čtěte více

Modrá přihláška na SŠ

Od 1. 11 – 20. 11. 2022 odevzdávejte přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou (modrá přihláška)TU. Přihláška musí být odevzdaná na příslušné střední škole do 30. 11. 2022!

Čtěte více

PARTNEŘI ŠKOLY