ŠKOLSKÁ RADA

Složení školské rady při ZŠ Máj II.


Člen školské rady jmenovaný za zřizovatele:
Mgr. Bc. Martin Pikous

Člen školské rady zvolený za zástupce rodičů:
Věra Gajdošová

Člen školské rady zvolený z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Lenka Blažková

 

Na základě volebního řádu proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce dne 8. 9. 2021 na ZŠ Máj II.

Kontakt

Mgr. Lenka Blažková

tel: +420 702 018 173

email: blazkoval@zsmaj2.cz

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následné realizaci
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

PARTNEŘI ŠKOLY