INFORMACE O ŠKOLE

Úvodní slovo

V naší škole se zaměřujeme na individuální přístup ke každému dítěti.

Najdete u nás odbornou péči v běžných třídách, věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným. 

Škola je moderně vybavená a plně bezbariérová.

Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školy rády a byly spokojené.

PaedDr. Marie Nedvědová, ředitelka školy

ZŠ Máj 2 hlavní budova

O škole

Českobudějovická Základní škola Máj II poskytuje základní vzdělání v souladu s RVP pro základní vzdělávání a ŠVP – Škola porozumění.

Jak vyplývá z názvu školního vzdělávacího programu, jejím specifikem je otevřenost, snaha porozumět a vyjít vstříc individuálním vzdělávacím potřebám žáků.

Budovy školy a její areál se nacházejí na periférii města, v blízkosti klidné přírodní lokality, s velmi dobrou dopravní dostupností MHD.

 

Budova Domeček:

 • moderně vybavená školní budova v klidné lokalitě u lesa
 • rodinné prostředí
 • vytváření tříd a skupin s menším počtem žáků
 • individuální a diferencovaný přístup ke každému dítěti
 • vytváření individuálních plánů „na míru“ jednotlivým žákům


Priority školy

 • individuální přístup ke každému žákovi
 •  kvalitní práce pedagogů
 •  rozvoj nadání a zájmů žáků
 •  doučování žáků
 •  zapojení a příprava žáků do soutěží a olympiád
 •  nabídka zájmové činnosti ve všech oblastech
 •  moderní vybavení školy (ve všech učebnách interaktivní tabule, vybavení stolními počítači,   notebooky, tablety…)
 •  rozvoj fyzické zdatnosti – sportovní příprava: fotbal, florbal, gymnastika, atletika, aerobic…
 •  spolupráce školy s rodiči (zákonnými zástupci) žáků
 •  kvalitní příprava na vzdělávání ve středních školách

 

 

Školní družina

Po ukončení vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu.

Provoz 6,00 – 16,45 hod.

Vzdělávací program ŠD navazuje na program školy.

Děti se mohou zapojit do celé řady zájmových akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů, mohou se připravovat na vyučování, prioritou je pobyt venku.

 

Zájmová činnost

 •  keramika
 •  sportovní hry
 • míčové hry
 • florbal
 • všeználek
 • aerobic
 • anglický jazyk
 • YLE příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku z Aj
 • příprava na Goethe – Zertifikat
 • LEGO
 • hokusy pokusy
 • vaření
 • sportovní příprava žáků, kteří jsou členy sportovních oddílů – fotbal, gymnastika, atletika, aerobic…

 

Poradenské pracoviště

 • speciální pedagog
 • logoped
 • výchovný poradce
 • poradenství ke vzdělávání žáků
  • nadaných
  • se speciálními vzdělávacími potřebami
  •  zajišťování podpůrných opatření a pedagogické intervence

 

Školní jídelna 
Výběr ze 2 jídel.

SPOLUPRACUJEME