INFORMACE O ŠKOLE

Úvodní slovo

V naší škole se zaměřujeme na individuální přístup ke každému dítěti.

Najdete u nás odbornou péči v běžných třídách, věnujeme se i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s nadáním.

Škola je moderně vybavená a plně bezbariérová.

Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školy rády a byly spokojené.

PaedDr. Marie Nedvědová, ředitelka školy

ZŠ Máj 2 hlavní budova

O škole

Českobudějovická Základní škola Máj II poskytuje základní vzdělání v souladu s RVP pro základní vzdělávání a ŠVP – Škola porozumění.

Jak vyplývá z názvu školního vzdělávacího programu, jejím specifikem je otevřenost, snaha porozumět a vyjít vstříc individuálním vzdělávacím potřebám žáků.

Základní informace

 • otevřena roku 1990
 • od roku 1993 je příspěvkovou organizací
 • nová, moderně vybavená školní budova v klidné lokalitě u lesa včetně Domečku (školy rodinného typu) s velmi dobrou dopravní dostupností MHD

 


Priority školy

 • individuální přístup ke každému žákovi
 •  kvalitní práce pedagogů
 •  rozvoj nadání a zájmů žáků
 •  doučování žáků
 •  zapojení a příprava žáků do soutěží a olympiád
 •  nabídka zájmové činnosti ve všech oblastech
 •  moderní vybavení školy (ve všech učebnách interaktivní tabule, vybavení stolními počítači,   notebooky, tablety…)
 •  rozvoj fyzické zdatnosti – sportovní příprava: fotbal, florbal, gymnastika, atletika, aerobic…
 •  spolupráce školy s rodiči (zákonnými zástupci) žáků
 •  kvalitní příprava na vzdělávání ve středních školách

Školní družina

Po ukončení vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu.

Provoz 6,00 – 16,45 hod.

Vzdělávací program ŠD navazuje na program školy.

Děti se mohou zapojit do celé řady zájmových akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů, mohou se připravovat na vyučování, prioritou je pobyt venku.

Zájmová činnost

 • keramika
 • sportovní hry
 • míčové hry
 • florbal
 • aerobic
 • anglický jazyk
 • YLE příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku z Aj
 • příprava na Goethe – Zertifikat
 • LEGO

Poradenské pracoviště

 • speciální pedagog
 • logoped
 • výchovný poradce
 • poradenství ke vzdělávání žáků
  • nadaných
  • se speciálními vzdělávacími potřebami
  •  zajišťování podpůrných opatření a pedagogické intervence

Školní jídelna 
Výběr ze 2 jídel.

SPOLUPRACUJEME