AKCE ŠKOLY

22. 12. 2022   Vánoční besídky

Žáci školy si užili předvánoční pohodu třídními besídkami. Zazpívali si koledy, vyráběli dekorace, nazdobili stromeček pro zvířátka a předali si dárečky od Ježíška. Odcházeli na prázdniny s úsměvy na tvářích.

21. 12. 2022   Vánoční České Budějovice

Žáci 2. stupně vyrazili na prohlídku vánočních trhů na náměstí Přemysla Otakara II.

21. 12. 2022   Vánoční vaření

Ve školním cvičném bytě si žáci V. B a V. C připravili vánoční pohoštění.

20. 12. 2022   Dům umění

V Domě umění se žáci I. B podívali na architekturu očima fotografa Filipa Dujardina a poté se na chvíli sami stali malými architekty.

16. 12. 2022   Předvánoční program

Žáci III. A a III. B navštívili kostel sv. Vojtěcha, ve kterém pro ně byl připraven předvánoční program.

14. 12. 2022   Pečení cukroví

Žáci 2. stupně si během adventu upekli a nazdobili perníčky a linecké cukroví.

13. 12. 2022   Zpívání s kamarády

V týdnu od 13. – 15. 12. si žáci I. C připravili pro své spolužáky z Domečku Zpívání s kamarády. Žáci z I. A a I. B jim na oplátku zahráli své scénky a zarecitovali básničky. Společně si potom všichni zazpívali krásné vánoční koledy.

13. 12. 2022   Průkazky pro prvňáčky

Žáci I. C si při poslední návštěvě knihovny pořídili čtenářské průkazky, aby si mohli při příští návštěvě knihovny knihy již vypůjčit domů a zdokonalovat se ve čtení.

9. 12. 2022    Knihovna

Žáci VI. A v rámci hodin literatury navštívili knihovnu ve Čtyřech Dvorech. Všichni si připravený program náramně užili.

6. 12. 2022    Vánoce za časů našich prababiček

Vánoční atmosféru si navodili žáci IV. B a IV. A návštěvou divadelního představení Vánoce za časů našich prababiček.  

6. a 8. 12. 2022   HZS České Budějovice

Žáci 4. a 6. ročníku navštívili HZS České Budějovice. Prohlédli si moderní techniku a za pomoci virtuální reality poznali práci hasičů.

5. 12. 2022   Mikulášská nadílka

I letos zavítali Mikuláš, čerti a andělé přímo mezi děti do školních lavic.  

1.12. 2022 Setkání před Betlémem

Do vánoční nálady vklouzli žáci I. A během divadelního představení Víti Marčíka – Setkání před Betlémem.

30. 11. 2022 Týden programování

Žáci 1. – 3. ročníku se seznámili se základy programování.

29. 11. 2021 Den otevřených dveří

Učitelé 2. stupně si pro budoucí prvňáčky připravili bohatý program během Dne otevřených dveří ZŠ Máj II. Byla připravena stanoviště s různými úkoly. Děti si mohly vyzkoušet proběhnout překážkovou dráhu, zahrát na muzikanta, udělat jednoduché chemické pokusy, podívat do mikroskopu, prohlédnout přírodniny, pracovat s digitální technikou, vytvořit výrobky z papíru nebo si vyzkoušet roli kuchaře.

28. 11. 2022 Divadelní představení Saturnin

Učitelé a žáci 2. stupně se společensky oblékli a vyrazili na večerní představení Saturnin do Jihočeského divadla.

28. 11. 2022 Beseda nad knihou

Na besedu do knihovny se vypravili žáci V. C.

24. 11. 2022 Biologické centrum

Žáci V. A a VII. B navštívili Den otevřených dveří v Biologickém centru AV ČR. Mohli si prohlédnout laboratoře s elektronovými mikroskopy a fotografie organismů v nich pořízené. Viděli práci virologů (např. izolaci rostlinného materiálu pomocí tekutého dusíku). Poslední zastávkou byla entomologická sbírka a uchovávání biologických vzorků.

14. 11. 2022 Projekt Krokus

Žáci IX. B vysázeli v rámci celosvětového Projektu Krokus cibulky krokusů na památku dětských obětí holocaustu.

14. 11. 2022 Objevárium – Šestý smysl města

Žáci V. A a II. A využili možnosti navštívit interaktivní výstavu Objevárium – Šestý smysl města. Prošli se bludištěm, prozkoumali prvky historie a geografie Českých Budějovic.

13. 11. 2022 Papírové koule

Třídní turnaj v hodu papírovou koulí do koše si v rámci hodiny tělesné výchovy užili žáci II. A.

11. 11. 2021 Den s armádou

Žáci 8. ročníku navštívili v rámci Dne válečných veteránů Rekrutační pracoviště armády České republiky. Prohlédli si historické fotografie Českých Budějovic, vojenské uniformy a historickou i současnou vojenskou techniku.

10. 11. 2021 Letiště České Budějovice

Žáci VI. A navštívili Letiště České Budějovice. Součástí prohlídky byla i ukázka dravců a záchranářské techniky.

9. 11. 2022 Plavecký výcvik

Plavecký výcvik 2. ročníku byl úspěšně zakončen předáním mokrého vysvědčení.

9. 11. 2022 Laboratorní práce z chemie

Žáci 8. ročníku během hodin chemie zkoumali fyzikální a chemické vlastnosti látek.

4. 11. 2022 Knihovna

 Na prohlídku knihovny ve Čtyřech Dvorech se vypravili žáci I. C.

3. 11. 2021Vzdělání a řemeslo

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili v rámci volby povolání výstavu Vzdělání a řemeslo zaměřenou na prezentaci středních škol, středních odborných učilišť a vysokých škol.

1. 11. 2021 Jihočeské muzeum

Žáci VI. B navštívili Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Prohlédli si výstavu hub a další expozice.

28. 10. 2022 Sokolský běh

Hanička Plevková z II. A obsadila krásné 2. místo na Sokolském běhu republiky. Blahopřejí všichni spolužáci!

25. 10. 2022 Projektové vyučování – Halloween

Každoročně je u žáků vítána oslava anglosaského svátku Halloween. Mnozí žáci včetně některých pedagogů byli oblečeni ve stylových kostýmech. Nechybělo typické halloweenské pohoštění a samozřejmě tvoření rozmanitých podzimních dekorací.

21. 10. 2022 Turnaj v házení papírových vlaštovek a 22. 10. 2022 Výstava ovoce a zeleniny

V hodině TV uspořádali žáci II. A turnaj v hodu vlastnoručně vyrobených papírových vlaštovek.

Následující den žáci II.A navštívili Den otevřených dveří na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a výstavu ovoce i zeleniny.

18. 10. 2022 Nejkrásnější podzimníček 2022

Během října proběhl již 2. ročník soutěže Nejkrásnější podzimníček 2022 pro jednotlivce i třídní kolektivy 2. stupně. 

Soutěže se zúčastnili žáci VI. A, VI. B, VII. B, VIII. B a IX. B. Porota vybírala z 19 výtvorů. Součástí byla i volba nejhezčího skřítka podzimu všemi žáky 2. stupně.

  1. místo Claudie Collin a Kristýna Vlačihová (VII.B)
  2. místo třídní kolektiv VIII. B
  3. místo Veronika Blažková (VI. A)
  4. místo Jana Hovorková (VI. A) a Anna J. Kondratenko (VI. B)

14. 10. 2022 Den otevřených dveří na SOŠ

V rámci volby povolání navštívili žáci 9. ročníků den otevřených dveří na SOŠ mechanizační, veterinární a zahradnické v Českých Budějovicích. Prohlédli si chemické laboratoře, seznámili se s jednotlivými odbornými učebnami, vyzkoušeli si jízdu kombajnem i traktorem a další prostory školy (skleník, školní statek s hospodářskými zvířaty). Prohlídku zakončili návštěvou výstavy ovoce.

12.10. 2022 Přírodovědný Klokan 2022 – školní kolo

92 žáci ze 7. až 9. ročníků se zúčastnili tradiční vědomostní soutěže Přírodovědný Klokan v kategorii Kadet. Otázky byly zaměřeny na oblast matematiky, zeměpisu, fyziky, biologie a chemie.

  1. místo E. Bláhová (VIII. B) – 62 bodů
  2. místo N. Bouše (VIII. A) – 55 bodů
  3. místo R. Diviš (VIII. B) – 53 bodů.

12. 10. a 19. 10. 2022 Spolupráce s Gymnáziem České Budějovice, Česká ul.

 Mgr. Miroslav Kotlas připravil pro naše žáky hodinu programování v Minecraftu a KoduLab. Žáci se procvičili v digitální gramotnosti.

9. 10. 2022 Výstava stromů

 Žáci II. A společně připravili výstavu listnatých a jehličnatých stromů. Pozvali na ni i spolužáky z ostatních tříd. O zajímavé exponáty doplnila výstavu i paní zástupkyně Pajerová.

6. 10. 2022 Muzikál Evita

Žáci 2. stupně se vypravili na večerní představení muzikálu Evita. Užili si netradiční večerní atmosféru a živou hudbu. Všem to v elegantním oblečení moc slušelo

6. 10. 2022 Jihočeské muzeum

Žáci II. A se vypravili na výstavu hub do Jihočeského muzea.

          30.9. 2022 Dům umění

Výstavu Sofie Švejdové Redflag zhlédli v Domě umění žáci I. A. Poté si ve výtvarné dílně sami vyzkoušeli malbu prsty na papír i na zeď.

23. 9. 2022 Letiště České Budějovice

Žáci V. A a V. B se vydali na exkurzi na letiště. Nejdříve se děti seznámily s biologickou ochranou letiště, kterou zabezpečují dravci a psi. Poté si prohlédly technické a hasičské zázemí letiště a terminál. V průběhu celé exkurze dostaly odpovědi na řadu svých otázek.

22. 9. 2022 YLE – předávání certifikátů

22. 9. 2022 se v Britském centru JU uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů YLE. Mezinárodní jazykovou zkoušku úspěšně složili žáci na úrovni Starters, Movers i Flyers.

14.9. 2022 Plavecký výcvik

Žáci 2. ročníků zahájili plavecký výcvik.

3.9. 2022 Svět očima dětí

Minulý školní rok se naše škola zúčastnila celostátní soutěže Svět očima dětí, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR. Mezi oceněnými výtvarnými pracemi se na předním místě umístil Richard Čermák z V. B.

1.9. 2022 Slavnostní zahájení školního roku

Prázdniny skončily a žáci se vrátili do školních lavic. Při slavnostním zahájení školního roku je ve třídách přivítali jejich učitelé.

Mnoho úspěchů ve školní práci jim popřála ředitelka školy PaedDr. Marie Nedvědová.

SPOLUPRACUJEME