PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2023/2024

Žáci mají v MS Teams zřízen tým věnovaný přijímacímu řízení na SŠ. 

Jsou zde aktuální informace pro žáky i rodiče.

Zpráva od Cermat k digitalizaci přijímacího řízení zde

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2024

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Zveřejnění výsledků proběhne 15. května 2024

  • zveřejnění výsledků = přijetí ke studiu (pokud se uchazeč přijetí vzdá, zaniká jeho právo k přijetí i v dalších 2 školách)

Způsoby podání přihlášky:

Můžete podat až 3 přihlášky těmito způsoby:

Je nezbytně nutné důkladně promyslet pořadí škol.

Toto pořadí musí být na všech přihláškách stejné a je naprosto závazné. Po 20. 2. 2024 už nelze pořadí měnit.

1) Elektronická přihláška (s ověřenou identitou občana) – vše vyplníte pouze elektronicky a nemusíte už nic nosit do školy (systém https://www.dipsy.cz/)

2) Výpisem ze systému – vše vyplníte elektronicky (včetně příloh) a do školy doručíte pouze výpis ze systému

3) Klasický tiskopis se všemi přílohami v papírové podobě – do školy doručíte osobně 

Místo konání přijímací zkoušky: 

  • bude určeno CERMATem podle kapacitních možností škol (přijímací zkoušku budete konat vždy na škole, kam se hlásíte. Ale může to být 2x na stejné škole) – bude určeno do 1. března 2024
  • více info zde (video návody, přílohy ke stažení)

Kontakt

Mgr. Lenka Blažková

e-mail: blazkoval@zsmaj2.cz

tel: +420 702 018 173

Přihláška do 2. kola

Více zde

 

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).tzn. použijí výsledky z JPZ

Termíny 2. kola:

20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 20. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

PARTNEŘI ŠKOLY