skolni majka1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁJ II

ŠKOLA POROZUMĚNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY

ÚVODNÍ SLOVO

V naší škole se zaměřujeme na individuální přístup ke každému dítěti. Najdete u nás odbornou péči v běžných třídách, věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným. 

Škola je moderně vybavená a plně bezbariérová.

Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školy rády a byly spokojené.

 

PaedDr. Marie Nedvědová, ředitelka školy

 

NOVINKY A UDÁLOSTI

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ MÁJ II

V době třídních schůzek (23. 4. 2024) proběhne volba zástupců Školské rady při ZŠ Máj II za zákonné zástupce za zástupce pedagogů Zájemci ze strany rodičů se mohou přihlásit do 19. 4. 2024 na email blazkoval@zsmaj2.cz. Podmínky účasti ve Školské radě jsou: mít dítě na škole minimálně další 3 roky, po

Čtěte více

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Od 1. září 2024 bude v případě zájmu rodičů otevřena v naší škole přípravná třída. O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Žádost o zařazení do přípravně třídy můžete podat v kanceláři

Čtěte více

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ MÁJ II

V době třídních schůzek (23. 4. 2024) proběhne volba zástupců Školské rady při ZŠ Máj II za zákonné zástupce za zástupce pedagogů Zájemci ze strany rodičů se mohou přihlásit do 19. 4. 2024 na email blazkoval@zsmaj2.cz. Podmínky účasti ve Školské radě jsou: mít dítě na škole minimálně další 3 roky, po

Čtěte více

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Od 1. září 2024 bude v případě zájmu rodičů otevřena v naší škole přípravná třída. O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Žádost o zařazení do přípravně třídy můžete podat v kanceláři

Čtěte více

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Od 1. září 2024 bude v případě zájmu rodičů otevřena v naší škole přípravná třída. O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Žádost o zařazení do přípravně třídy můžete podat během zápisu

Čtěte více

PARTNEŘI ŠKOLY