Kontakt

Kancelář školy

+420 385 345 002

+420 722 294 267

kancelar@zsmaj2.cz

KONTAKTY

             Kontakty na vyučující zde

Vedení školy   
  e-mailtelefon
Ředitelka školyPaedDr. Marie Nedvědovákancelar@zsmaj2.cz+420 385 344 629
Výchovné poradenství pro mimořádně nadané +420 606 792 292
    
Zástupkyně ředitelky pro 1.stupeňMgr. Dagmar Pajerovádagmar.pajerova@zsmaj2.cz+420 385 345 002, linka 263 
   +420 702 018 174
    
Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeňMgr. Lenka Blažková

blazkoval@zsmaj2.cz

+420 385 345 002, linka 269
   +420 702 018 173
    
Vedoucí vychovatelka ŠDVěra Mičkovámickova@zsmaj2.cz+420 775 518 413
    
Školní speciální pedagogMgr. Jaroslava Bartákovábartakova@zsmaj2.cz+420 605 154 507
Školní metodik prevenceMgr. Lenka Blažková

blazkoval@zsmaj2.cz

 

SPOLUPRACUJEME