INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

provoz od 6,00 do 16,45 hodin

Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu.

Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí.

Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. 

Prioritou je pobyt dětí venku.

Kontakt

Věra Mičková
+420 775 518 413

Platba za pobyt ve družině 1600Kč/školní rok

září –     800,- Kč  platba na 1. pololetí nastupující žáci (1. ročníky)

únor –    800,- Kč  2. pololetí školního roku pro žáky naší školy (1. – 5. ročník)

červen – 800,- Kč 1. polotetí školního roku pro žáky naší školy (2. – 5. ročník)

PARTNEŘI ŠKOLY