AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

25. – 27. 3. 2024    Velikonoční tvoření

Děti se připravovaly na Velikonoce malováním kraslic a výrobou velikonočních přáníček.

         8. 2. 2024    Karneval

         Děti si užily krásné odpoledne plné kostýmů a soutěží.

4. 1. 2024    Cesta Tří králů

Děti procházely cestu Tří králů. Na každém stanovišti plnily tematické úkoly

21. 12. 2023    Vánoční posezení

Společné družinové Vánoce děti oslavily u stromečku s občerstvením a dětským punčem.

21. 12. 2023    Vánoční nadílka

Děti ze všech oddělení školní družiny se sešly u stromečku. Společně si zazpívaly koledy a rozbalily dárky.

14. 12. 2023    Zpívání koled před školou

Děti ze školní družiny zpívaly vánoční koledy. Navodily tím sobě i svým blízkým krásnou předvánoční atmosféru.

5. 12. 2023    Mikulášská nadílka

Mikuláš, čerti a andělé navštívili i děti ve školní družině. Přinesli jim plno sladkostí.

5. 12. 2023    Cesta peklem za Mikulášem

Děti ze školní družiny procházely Cestu peklem za Mikulášem. Za svou odvahu dostaly sladkou odměnu.

24. 11. 2023    Peklománie Borovany

Páteční podvečer strávily děti s rodiči a vychovatelkami v borovanském pekle.

9. 11. 2023    Svatomartinské hrátky

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných tematických úkolů a her.

6. 11. 2023    Zamykání lesa

Děti procházely zábavnou stezku, při které uzamkly les před blížící se zimou vlastnoručně vyrobenými klíči.

30. 10. 2023    Večerní stezka odvahy

Paní vychovatelky připravily pro děti a rodiče stezku odvahy. Na stanovištích pomáhali žáci 5. a 7. ročníku.

25. 10. 2023    Malování na dřevěné magnety

Děti ze školní družiny navštívil pan Chuma z výtvarné dílny RO – ZI art. Vytvořily si vlastní originální magnet.

24. 1. 2023     Uspávání broučků

V rámci projektu Uspávání broučků děti nacvičily pásmo básniček a písniček.

19. 10. 2023    Divadlo Z bedny

Herci Divadla Z bedny přijeli za dětmi s představením Ježčí škola.

14. 10. 2023    Výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Příjemný sobotní den strávily paní vychovatelky s dětmi ze školní družiny v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

12. 10. 2023    Hrajeme si s houbami

Žáci soutěžili v poznávání hub.

21. 9. 2023    Máme rádi zvířata

V této celodružinové hře děti plnily zábavné úkoly o zvířatech.

 

14. 9. 2023    Znáš svoje město

V projektu děti řešily zábavný kvíz. Na školním hřišti pak soutěžily v poznávání českobudějovických památek.

7. 6. 2023    Návštěva planetária

V rámci projektu Cesta do vesmíru navštívily děti planetárium

1.6. 2023    Den dětí

Děti oslavily svůj svátek vycházkou na zmrzlinu.

25. 5. 2023    Zachraňte louku

Projekt Louka plná pohádek byl ukončen společnou hrou Zachraňte louku. S úkoly dětem pomáhaly dívky ze 6. ročníku

15. 5. 2023    Besídka ke Dni matek

Děti ze 3. oddělení školní družiny nacvičily besídku pro maminky k jejich svátku.

11. 5. 2023    Růže pro maminku

Paní vychovatelka vyráběla s dětmi ke Dni matek růže z krepového papíru.

3. 5. 2023    Soutěže s čarodějnicí Čarčou

Děti strávily příjemné odpoledne soutěžením. Na stanovištích pomáhaly žákyně 9. ročníku.

28. 4. 2023    Jarní čarování ve školní družině

Tento projekt zaměřený na lidové tradice byl pro děti ze školní družiny velmi zajímavý.

26. 4. 2023    Tvoření bublin

Paní vychovatelka si pro děti připravila vyfukování bublin z mýdlové vody.

21. 4. 2023    Duben – měsíc bezpečnosti

Vychovatelky připravily projekt, ve kterém se děti zdokonalily v pravidlech silničního provozu.

3. – 5. 4. 2023    Velikonoce

V čase před Velikonocemi se děti seznamovaly se zvyky a tradicemi svátků jara. Ve školní družině tvořily, malovaly i pekly.

23. 3. 2023    Povídání s doktorem Bolítem

Formou celodružinové hry si děti procvičovaly znalosti o lidském těle a zásadách první pomoci.

1. 3. 2023    Jarní posezení

Paní vychovatelky si s dětmi připravily posezení plné dobrot.

21. 2. 2023    Karneval

Ve školní družině se konal tradiční karneval. Děti se proměnily v různé pohádkové bytosti a užily si odpoledne plné hudby, tance a soutěží.

23. 1. 2023    Zimní radovánky

Děti si užívaly sněhové nadílky v okolí školy.

4. 1. 2023    Tři králové

Děti z jednotlivých oddělení školní družiny si prošly naučnou stezku Tří králů.

21. 12. 2022   Vánoční posezení

Společné družinové Vánoce jsme oslavili u stromečku s občerstvením a dětským punčem.

15. 12. 2022   Předvánoční tvoření

Ve školní družině jsme si čekání na Vánoce zpříjemnili tvořením tematických výrobků.

5. 12. 2022   Cesta peklem za Mikulášem

Děti ze školní družiny procházely pekelnou stezku, kde prokázaly svou odvahu. Za odměnu dostaly čertovský glejt a malou sladkost.

5. 12. 2022   Mikulášská nadílka

Mikuláš, čerti a andělé navštívili i děti ve školní družině. Přinesli jim plno sladkostí.

25. 11. 2022  Peklománie Borovany

Páteční podvečer strávily děti s rodiči a vychovatelkami v borovanském pekle.

10. 11. 2022   Svatomartinské hrátky

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných úkolů a her.

3. 11. 2022  Zamykání lesa

Děti procházely zábavnou stezku, při které uzamkly les před blížící se zimou vlastnoručně vyrobenými klíči.

31. 10. 2022  Večerní stezka odvahy

Paní vychovatelky připravily pro děti a rodiče stezku odvahy. Na stanovištích jim pomáhali žáci z 2. stupně.

24. 10. 2022 Uspávání broučků

K projektu Uspávání broučků si děti nacvičily pásmo básniček a písniček.

15. 10. 2022 Výlet do ZOO Ohrada

Příjemný sobotní den strávily paní vychovatelky s dětmi ze školní družiny v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

14. 10. 2022 Hrajeme si s houbami

Děti plnily zábavné úkoly při poznávání hub.

9. 9. 2022 Znáš svoje město 

Děti soutěžily v poznávání českobudějovických památek a znalostech o našem městě.

22. 9 . 2022 Máme rádi zvířata

V této celodružinové hře děti plnily zábavné úkoly o zvířatech.

PARTNEŘI ŠKOLY