TŘÍDY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A NADANÉ

Bližší informace Vám osobně sdělí:

ředitelka školy PaedDr. Marie Nedvědová                                +420 606 792 292

zástupce ředitelky pro 1. stupeň Mgr. Dagmar Pajerová       +420 702 018 174

Připravujeme

    • Den otevřených dveří  27. 2. 2024 od 16,00 hod. – hlavní budova
    • Hledáme nadané děti  19. 3. 2024 od 14,00 – 16,00 hod. – Domeček 

SPOLUPRACUJEME