PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2023/2024

Žáci mají v MS Teams zřízen tým věnovaný přijímacímu řízení na SŠ. 

Jsou zde aktuální informace pro žáky i rodiče.

Zpráva od Cermat k digitalizaci přijímacího řízení zde

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2024

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Zveřejnění výsledků proběhne 15. května 2024

  • zveřejnění výsledků = přijetí ke studiu (pokud se uchazeč přijetí vzdá, zaniká jeho právo k přijetí i v dalších 2 školách)

Způsoby podání přihlášky:

Můžete podat až 3 přihlášky těmito způsoby:

Je nezbytně nutné důkladně promyslet pořadí škol.

Toto pořadí musí být na všech přihláškách stejné a je naprosto závazné. Po 20. 2. 2024 už nelze pořadí měnit.

1) Elektronická přihláška (s ověřenou identitou občana) – vše vyplníte pouze elektronicky a nemusíte už nic nosit do školy (systém https://www.dipsy.cz/)

2) Výpisem ze systému – vše vyplníte elektronicky (včetně příloh) a do školy doručíte pouze výpis ze systému

3) Klasický tiskopis se všemi přílohami v papírové podobě – do školy doručíte osobně 

Místo konání přijímací zkoušky: 

  • bude určeno CERMATem podle kapacitních možností škol (přijímací zkoušku budete konat vždy na škole, kam se hlásíte. Ale může to být 2x na stejné škole) – bude určeno do 1. března 2024
  • více info zde (video návody, přílohy ke stažení)

Kontakt

Mgr. Lenka Blažková

e-mail: blazkoval@zsmaj2.cz

tel: +420 702 018 173

PARTNEŘI ŠKOLY