PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2023/2024

Žáci mají v MS Teams zřízen tým věnovaný přijímacímu řízení na SŠ. 

Jsou zde aktuální informace pro žáky i rodiče.

Zpráva od Cermat k digitalizaci přijímacího řízení zde

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2024

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:


1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:


1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:


1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

PŘIHLÁŠKY Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf (cermat.cz)

Přihlášky ke stažení zde

 • MŠMT plánuje již pro letošní školní rok mnohé změny v přijímacím řízení. Ty zatím nejsou legislativně ukotveny, ale veškeré dění pro vás sleduji. (Dokud není zákon změněn, platí současná pravidla: 2 přihlášky do 1. 3., bez digitalizace, s papírovými zápisovými lístky a odvoláním).
 • Struktura a formát CERMAT testů zůstává stejný.
 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 •  
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ v polovině května 2024 v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposu

Kontakt

Mgr. Lenka Blažková

emial: blazkoval@zsmaj2.cz

tel: +420 702 018 173

PARTNEŘI ŠKOLY