ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Seznam identifikátorů přijatých žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025

3. 5. 2024

            1397711361                                                1524656646

            2041838976                                                2090946566

            2104505472                                                2370726426

            2574305472                                                3023662848

            3070919424                                                3154720645

            3267435776                                                3505632768

            3517955072                                                3616965888

            3732866048                                                3926013444

            4318499847                                                4373276928

            4463930888                                                4502111744

            4556215808                                                4918955776

            4982443008                                                5543218624

            5638386048                                                5734169344

            5881447684                                                5897609344

            5901952724                                                6222695686

            6308123392                                                6393253376

            6651041792                                                6838724485

            6986190848                                                7047164928

            7152122624                                                7353398481

            7653086592                                                7796318724

            7946798082                                                8067015088

            8355681792                                                8458538244

            8479096512                                                8644123136

            9060864985                                                9263421696

            9536844096                                                9542181376

            9715058688                                                9827202304

            9988060162

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

Kontakt

Mgr. Dagmar Pajerová

zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň

+420 702 018 174

Doporučení MŠMT, ve kterých oblastech je třeba dítě vést do zahájení školní docházky

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte  jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za  výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmivyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

SPOLUPRACUJEME