Únor 2024

1.2.Planetárium – IV. A, IV. B
1. – 20.2.Odevzdání přihlášek na SŠ  – DiPSy
2.2. Pololetní prázdniny
6. – 9.2.ŠK Konverzační soutěž v Nj – (7. až 9. roč.)
8.2.Karneval ŠD
9.2.Knihovna – V. A
9.2.Školní výzva – Den v maskách (karneval)
  
12. – 13.2.Návštěva dětí z MŠ (1. sk. 9,00 hod., 2. sk.10,00 hod.)
12.2.Knihovna – VII. A
13. – 16.2.ŠK Bücherwurm – předčítání něm. textů
14.2.Valentýnská pošta – 6. až 9. roč.
15.2.Cesta kolem světa Cassiopea – IV. A, IV. B
15.2.Dům umění – V. A
  
19. – 23.2.ŠK PANGEA 2024 (5. – 9. roč.)
20.2.Přijímačky nanečisto – 5. roč.
23.2.Recitační soutěž (6. – 9. roč.)
  
27.2.Přijímačky nanečisto – 9. roč.
27.2.Den otevřených dveří – od 16,00 hod., HB
27.2.Knihovna – Přípravná třída
27.2.Knihovna – II. B

Leden 2024

Leden 2024
  
3.1.Prezentace SŠ Jeronýmova 9. roč. (14,10 – 14,55 hod.)
7. – 13.1.Lyžařský kurz     Zadov 7. roč. 
4.1.ŠD Cesta Tří králů
5.1. Knihovna – VI. A, VI. B
  
9.1.Knihovna – II. B
10.1.Prezentace SOŠ Tr. Sviny 9. roč. (14,10 – 14,55 hod.)
  
15.1. Dům umění – II. A
16.1.Dům umění – II. B
16.1.Schůzka VP s rodiči vycházejících žáků (17,00 hod.)                                                         
16.1.Konzultační odpoledne (15,30 – 17,00 hod.)                                                      
16.1.Knihovna – I. A
  
25.1.MPP – Vzpoura úrazům (IV. B, III. A, III. B, III. C)
  
31.1.Rozdání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

Prosinec 2023

1.12.Dům umění – II. B
1.12.Knihovna – V. A
1.12.Školní výzva (červený den)
  
5.12.Mikulášská nadílka (v rámci tř. kolektivů) – IX. A, IX. B
5.12.Mikulášská nadílka v  ŠD
5.12.Knihovna – I. A
6.12.MPP – HZS – 4. ročníky
6.12.Knihovna – VII. A
7.12.MPP – HZS – II. A, III. A
8.12.Dům umění (Ztraceni v čase) – V. A
  
14.12.MPP – HZS – III. B, III. C
14.12.Vánoční divadlo pro MŠ – II. C
14.12.Advent za časů našich babiček – I. A, I. B
14.12.Vánoční zpívání (16,30 – 17,00)
15.12.Dům umění  – V. A
  
18.12.MPP – základy judaismu – Mgr.Slunéčková – IX. B
18.12.Schůzka žáků k lyž. výcviku
19.12.Branné cvičení + Projekt  ODM  2024
20.12.Budějovice vánoční
21.12.Filmové představení (9,00 hod.)
21.12.Vánoce plné kouzel – nadělování v ŠD 
22.12.Vánoční besídky ve třídách

Listopad 2023

2.11.Dům umění – III. B
3.11.Knihovna – V. A
3.11.Logická olympiáda 2023 KK
3.11.Výstava Vzdělání a řemeslo –  9. roč.
3.11.Zelený den – školní výzva
6. – 16.11.Bobřík informatiky – 4. – 9. roč. 
6.11.Dům umění – II. B
7. – 10.11.IT – SLOT – 8. a 9. roč.
7.11.Plavec. výcvik – 2. ročníky
7.11.MPP – HZS – 1. roč.
7.11.Příběh města – Jihoč. muzeum – V. B
8.11.MPP – HZS – 2. roč.
8.11.Volba povolání – SŠ Gmünd (14,00 – 14,45 hod.)
9.11.Svatý Martin – ŠD
9.11.Poznávací zájezd do Rakouska 8. a 9. roč.
10.11.Dům umění – II. A
10.11.Schůzka školního parlamentu – 10,00 hod.
13.11.Dům umění – V. A
13.11.MPP – J. A. Komenský 2020 – 7. A (8,00 – 9,40 hod.)
14.11.Plavec. výcvik – 2. ročníky (ukončení)
14.11.Poznávací zájezd do Rakouska 6. a 7. roč.
15.11.Knihovna – I. A, I. B
20.11.MPP – Vzpoura úrazům VZP – 5. a 6. roč. 
21.11.Knihovna – VII. A
21.11.Třídní schůzky (15,30 -17,00 hod.)
21.11.Schůzka VP s rodiči vycházejících žáků (od 17,00 hod.)
21.11.Informační schůzka pro rodiče k lyž. výcviku (od 17,00 hod.)
24.11.Knihovna – 6. roč.
24.11.Peklománie Borovany – ŠD
24.11.Den otevřených dveří – Domeček (8,00 – 10,00 hod.)
30.11.Vánoce na výstavišti – IV. A, IV. B

Říjen 2023

2.10.Dům umění – II. B
2.10.Zahájení činnosti zájmových útvarů
1.-30.10.Logická olympiáda
3.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 
4.10.MPP – Návykové látky (7., 8. a 9. roč.)
4.10.Návštěva div. představení (VI. A, VI. B)
3.10.DK Metropol – Kouzelná flétna
5.10.Fotografování jednotlivců
6.10.DOD ČD – CARGO (6. a 7. roč.)
6.10.Školní výzva  – černobílý den
10.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 
12.10.Hrajeme si s houbami – akce ŠD
13.10.Výstava OVOCE – II. A, II. B
14.10.Výlet ZOO Hluboká nad Vltavou – akce ŠD
17.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 
17.10.Knihovna – VII. A
17.10.Výstava OVOCE – 8. a 9. roč.
19.10.Návštěva divadla – akce ŠD
20.10.Knihovna – VI. A
23.10.Planetárium – V. A, V. B
24.10.Uspávání broučků – besídka ŠD 
24.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 
30.10.Uspávání broučků – stezka ŠD 
31.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 

Září 2023

4.9.Slavnostní zahájení školního roku
6.9.Den TU – ukončení vyučování dle rozpisu                                                     
7.9.Třídní schůzka rodičů žáků 1. ročníků, PT                                            (od 15,00 hod.)
7.9.Znáš svoje město ŠD
12.9.Rozdat žákům nabídku kroužků
12.9.Plavecký výcvik – 2. ročníky
14.9.Fotografování letošních 1. ročníků, PT                      (od 8,05 hod.)
19.9.Plavecký výcvik – 2. ročníky
21.9.Máme rádi zvířata ŠD
26.9.Plavecký výcvik – 2. ročníky
28.9.Státní svátek
29.9.Ředitelské volno
  

Červen 2023

1.6. Den dětí
1.6. Školní výlet Praha – VIII. B
2.6. Dopravní hřiště – IV. A
2.6. Školní výlet Hlub. nad Vlt. – I. A, I. B, I. C
2.6. Grilování – IX. A, IX. B
2.6. Den s Armádou ČR – 1. – 9. roč.
2.6. Fyzika na Lanovce – 1. – 9. roč.
5.6. MPP – Policie ČR – 7. a 8. roč.
6.6. Plavecký výcvik – 1. ročníky
6.6. Školní výlet Plzeň – V. A, V. B
6.6. ŠD – Návštěva planetária
6.6. Knihovna – VII. A
6.6. Beseda se včelařem – II. B
6.6. JSNS Mediální výchova – 9. roč.
6.6. MPP – Izrael (Mgr. Slunéčková) – IX. A
7.6. Knihovna – IV. A
7.6. MPP – Izrael (Mgr. Slunéčková) – IX. B
9.6. Dopravní hřiště – IV. B
9.6. Knihovna – VII. B
12.6. Dům umění – I. B
12.6. Školní výlet N. Hrady – IV. A, IV. B
12.6. Besídka – I. A
13.6. Plavecký výcvik – 1. ročníky
13.6. Školní výlet Protivín – VII. A
13.6. Dům umění – V. A
13.6. Školní výlet Třeboň – II. B
13.6. Šk. výlet parníkem Hlub. nad Vlt. – II. C, IV. C, V. C
14.6. Planetárium – VI. A
14.6. Školní výlet Písek – IX. A
14.6. Dům umění – II. B
15.6. Dobrodružství s technikou IV. C, II. A, 6.- 9. roč.
16.6. ŠD Putování za vrbenskými vodníky
16.6. Dům umění – IV. A
16.6. Poznáváme Č. Budějovice VI. B (vycházka)
17.6. ŠD Výlet
19.6. Olympijský běh – 1. – 9. tř.
20.6. Plavecký výcvik – 1. ročníky (ukončení)
21.6. Besídka I. B + 2. odd. ŠD
22.6. ŠD Pojďte s námi do pohádky – soutěž
22.6. Dům umění – I. A
26.6. Vybírání učebnic – 1. i 2. stupeň
27.6. Rozdávání učebnic – 1. i 2. stupeň
27.6. ŠD Grilování
28.6. Branné cvičení
29.6. Filmové představení (1. a 2. st.)
30. 6. Vydání vysvědčení a ukončení školního roku

Květen 2023

2.5. Knihovna – IV. B
2.5. Plavecký výcvik – 1. ročníky
3.5. Knihovna – I. C, VI. A
4.5. Dům umění – I. B
5.5. Malé divadlo – III. A, III. B
9.5. Knihovna – VII. A
9.5. Plavecký výcvik – 1. ročníky
10.5. Knihovna – IV. A
10.5. Beseda nad knihou – JHK
10.5. Dům umění – V. A
11.5. Fotografování tříd
11.5. Zachraňte louku – ŠD
12.5. Červená Karkulka (představení pro I. A, I. B)
12.5. Dům umění – I. A, IV. A
13.5. Bambiriáda – aerobik
15.5. Ekonomická olympiáda – finále Brno
15.5. J. Hradec – Roseč (výlet) – III. A, III. B
16.5. Policie ČR – beseda (MPP – 7. roč.)
16.5. Plavecký výcvik – 1. ročníky
17.5. Dopravní hřiště – V. C
17.5. Policie ČR – beseda (MPP – 8. roč.)
17.5. Bezpečně v internetovém světě (od 13,00 hod.)
18.5. YLE – Mezinárodní jazyková zkouška z Aj
18.5. Návštěva planetária – ŠD
18.5. Policie ČR – beseda (MPP – 9. roč.)
23.5. Dívčí Kámen (výlet) – VI. B
23.5. Praha (výlet) – VIII. A
23.5. Plavecký výcvik – 1. ročníky
24.5. Knihovna – I. B
25.5. Dopravní hřiště – V. B
26.5. Kontrola TK 1. a 2. st.
26.5. Knihovna – I. A
30.5. Dopravní hřiště – IV. C
30.5. Knihovna – V. A
30.5. Plavecký výcvik – 1. ročníky
31.5. Techmania Plzeň (výlet) – VI.A, VII. B

Duben 2023

3. – 5.4.Soutěž Čtenářských deníků – II. st.
4.4.Dopravní hřiště – IV. C
4.4.Velikonoční pečení – II. A
5.4.Projektový den – Velikonoce, Ukliďme Česko
5.4.Velikonoce v EU – II. A
5.4.Dům umění – IV. A
11.4.Knihovna – I. B
18.4.Plavecký výcvik – 1. ročníky
18.4.Prev. program NESTLE – 2. až 9. roč.
19.4.Knihovna – IV. C
20.4.Knihovna – VI. A
20.4.Závody na koloběžkách, vědomostní soutěž – ŠD
21.4. Knihovna – I. A
24.4. Knihovna – V. C
25.4.Plavecký výcvik – 1. ročníky
25.4.Dopravní hřiště – V. A
25.4.Beseda Policie ČR – III. A, III. B (osobní bezpečí)
25.4.OVOV – 4. až 9. roč.
26.4.Školní výlet Rakousko (Mauthausen) – 6. a 7. roč.
27.4.Školní výlet Rakousko (Mauthausen) – 8. a 9. roč.
27.4.Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou – ŠD
27.4.Beseda Policie ČR – IV. A
28.4.Knihovna – VII. B

Březen 2023

1.3. Knihovna – I. A
1.3. Recitační soutěž – 5. ročníky
2.3. Mikroskopování – II. A,
3.3. Knihovna – VII. B
13. – 17.3. Kniha – přítel člověka – ŠD
14.3. Knihovna – IV. C
14. 3. Přijímací zkoušky nanečisto – 5. ročníky
14. 3. Mikroskopování – III. A
15.3.- 16.3. J. A. Komenský 2020 – 8. roč. (8,00 – 9,40 hod.)
16.3. Veselé zoubky – 1. ročníky
16. 3.Přijímací zkoušky nanečisto – 9. ročníky
17.3. Matematický klokan 2023
17.3. Dům umění – I. B
17.3. Knihovna – VI. B
20.3. – 24.3. Na sv. Jiří se rodí jaro – ŠD
21.3. Knihovna – VII. A
28. 3. Mikroskopování – IV. A

Únor 2023

1.2.Knihovna – V. C, VI. A
1.2. Olympiáda z Aj – OK
1.- 26.2. Žáci 5. roč., 7. roč. a 9. roč. předají TU přihlášky na SŠ ke kontrole
2.2. Devatero pohádek – II. A
3.2.Pololetní prázdniny
8.2. Knihovna – I. C
8.2.Holocaust – přednáška Mgr. Slunéčková – IX. A
9.2.Holocaust – přednáška Mgr. Slunéčková – IX. B
10.2.Knihovna – IV. A
14.2.Olympiáda z Nj – OK
16.2.Vydávání Zápisových lístků (7,00 – 9,00 hod., 13,00 – 17,00 hod.)
16.2.Dinoexpedice – II. A
21.2.Dům umění – I. A
22.2.Karneval ŠD
22.- 24.2. PANGEA 2023 – ŠK (5. – 9. ročníky)
28.2. Knihovna – I. B

Leden 2023

2.-7.1.Lyžařský kurz Zadov 7. roč. (výběr žáků 8. roč. a 9. roč.)
4.1.ŠD Cesta Tří králů
6.1.Lesní pedagogika – IV. A
9.1.Knihovna – I. A
11.1.Knihovna – V. C
11.1.Zvířata v Evropě – přednáška EU – II. A
11.1.Schůzka VP s rodiči vycházejících žáků    (od 17,00 hod. on-line)
17.1.Dům umění – I. A, I. B
24.1.Knihovna – I. B
27.1.Knihovna – VII. B
31.1.Knihovna – VII. A
31.1.Rozdání výpisů vysvědčení za 1. pol.

Prosinec 2022

1.12. Setkání před betlémem – I. A, II. B
1. 12. Vánoce na výstavišti – III. A, III. B
2.12. Jihočeské muzeum – II. A
2.12. Přednáška k volbě povolání (Úřad práce) – 9. roč.
5.12. Mikulášská nadílka (v rámci tř. kolektivů)
5.12. Cesta peklem za Mikulášem ŠD
5.12. Knihovna – I. A
6.12. Vánoce našich prababiček – IV. A, IV. B, V. A, V. B
6.12. Dům umění – I. A, I. C
6.12. Exkurze HZS – 6. roč
7.12. Exkurze HZS – 5. roč
8.12. Exkurze HZS – 4. roč
9.12. Knihovna – VI. A
13.12. Dům umění – V. A
16.12. Vánoce v kostele – III. A, III. B
19.12. Knihovna – I. B
19.12. Dům umění – IV. A
20.12. Dům umění – I. B
20.12. Filmové představení
21.12. Vánoce plné kouzel – nadělování ŠD
21.12. Projektový den – MkV (Vánoce u nás a ve světě)
22.12. Vánoční besídky ve třídách

Listopad 2022

1.11.Plavecký výcvik – 2. ročníky 
1.11.Knihovna – V. A
1.11.Exkurze na letiště Č.B. – VI. A
1.11.Jih. muzeum (Výstava hub) – VI. B
3.11.Zamykání lesa – ŠD
3.11.Výstava Vzdělání a řemeslo – 8. a 9. roč.
4.11.Knihovna – I. C
4.11.KK Logické olympiády
7.11.Knihovna – II. B
7. – 18.11.Bobřík informatiky – 4. – 9. roč. 
8.11.Plavecký výcvik – 2. ročníky (ukončení)
8.11.Dům umění – I. A
8.11.Objevárium (6. smysl města) – V. A
9.11.Knihovna – IV. C, I. A
10.11. Dům umění – II. B
10.11.Svatý Martin – ŠD
10.- 15.11.IT – SLOT – 8. a 9. roč.
14.11.Objevárium (6. smysl města) – II. A, II. B
18.11.Ředitelské volno
21.11.Objevárium (6. smysl města) – V. B
22.11.Konzultační odpoledne (15,00 – 17,00 hod.)
22.11.Schůzka VP s rodiči vycházejících žáků (od 16,30 hod.)
22.11.Knihovna – VI. A
22.11. Výdej Zápisových lístků (tal. zk)  –  9. roč.
25.11.Peklománie Borovany – ŠD
28.11.Div. představení Saturnin – Metropol (19,00 hod.)

Říjen 2022

1. – 30.10.Soutěž  Nejhezčí podzimníček (6. – 9. roč.)
3.10.Zahájení činnosti zájmových útvarů
1.- 30.10.Logická olympiáda
4.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 
5.10.Vánoční fotografování 
6.10.Výstava hub – Jihoč. muzeum – II. A
6.10.Div. představení EVITA – Metropol
11.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 
12.10.Programování v kodu LAB (8,00 – 10.00 hod.)
13.10.Hrajeme si s houbami – akce ŠD
14.10.Výstava ovoce – IX. A, IX. B
14.10.Školská rada (od 15,30 hod.)
15.10. Výlet ZOO Hluboká nad Vltavou – akce ŠD
18.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 
18.10.Dům umění – V. A
18.10.Třídní schůzky (od 15,30 – předpokládané ukončení  v 16,15 hod.)
19.10.Knihovna – I. A
19.10.Programování v MINECRAFTU (8,00 – 10.00 hod.)
20.10.Školení Dopravní výchova
24.10.Uspávání broučků – besídka ŠD 
25.10.Knihovna – I. B
25.10.Plavecký výcvik – 2. ročníky 

Září 2022

1.9.Slavnostní zahájení školního roku
6.9.Plavecký výcvik – 2. ročníky
8.9.Znáš svoje město ŠD
13.9.Plavecký výcvik – 2. ročníky
15.9.Fotografování letošních 1. ročníků (od 8,00 hod.)
20.9.Plavecký výcvik – 2. ročníky
22.9.Máme rádi zvířata ŠD
27.9.Plavecký výcvik – 2. ročníky

SPOLUPRACUJEME