Od 1. září 2024 bude v případě zájmu rodičů otevřena v naší škole přípravná třída.

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Žádost o zařazení do přípravně třídy můžete podat v kanceláři školy, případně dát do poštovní schránky školy ZŠ Máj II.

Organizace vzdělávání

Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

Kontakty

Ředitelka    385 344 629

                   606 792 292

Kancelář     385 345 002

E-mail        kancelar@zsmaj2.cz