AKCE ŠKOLY

31. 10. 2023    Halloween

Mnozí žáci včetně pedagogů oslavili anglosaský svátek Halloween ve stylových maskách. Žáci VI. A si v kuchyňce připravili halloweenské pohoštění.

25. 10. 2023    Nejkrásnější podzimníček 2023

Žáci i třídní kolektivy 2. stupně se zúčastnili již 3. ročníku soutěže Nejkrásnější podzimníček. Volba nejnápaditějšího podzimního skřítka proběhla ve vestibulu školy.

Kategorie třídních kolektivů

  1. místo třída 6. A

Kategorie jednotlivců

  1. místo K. Andrlová (VIII. B)
  2. místo J. Hovorková (VII. A)
  3. místo V. Blažková (VII. A) a V. Ruprechtová (VII. A)

23. 10. 2023    Planetárium

Své poznatky o vesmíru si v planetáriu rozšířili žáci V. A a V. B.

22. 10. 2023    Knihovna

Žáci VII. A navštívili knihovnu. Tématem k diskuzi tohoto setkání byl čítankový text s názvem Leopardí žena.

19. 10. 2023    Laboratorní práce z chemie

Žáci 8. ročníku v hodinách chemie zkoumali vlastnosti látek a vytvářeli různé druhy směsí. Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli pokus chemikova zahrádka, kde pracovali s různými druhy solí.

17. 10. 2023    Den otevřených dveří na SOŠ

V rámci volby povolání navštívili žáci 8. a 9. ročníku SOŠ mechanizační, veterinární a zahradnickou v Českých Budějovicích. Prohlédli si chemické laboratoře, seznámili se s jednotlivými odbornými učebnami, vyzkoušeli si jízdu kombajnem a traktorem a v neposlední řadě navštívili skleník i školní statek s hospodářskými zvířaty.

13. 10. 2023   Výstava ovoce

SOŠ veterinární, mechanická a zahradnická pořádala den otevřených dveří. Žáci II. A a II. B si kromě ovoce a zeleniny prohlédli zemědělské stroje, hospodářská zvířata a někteří se projeli i na koni.

11. 10. 2023    Výstava hub

Žáci 6. ročníku navštívili výstavu hub v Jihočeském muzeu. Pro žáky byl připraven edukační program. Na závěr si vyrobili tašku s podzimními motivy.

11. 10. 2023 Přírodovědný Klokan 2023 – školní kolo

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili vědomostní soutěže Přírodovědný Klokan 2023 v kategorii Kadet. Otázky byly zaměřeny na vzdělávací oblast matematiky, zeměpisu, fyziky, biologie a chemie. Celkem se soutěže účastnili 34 žáci.

  1. místo M. Berec (IX. A)                                                                              84 bodů
  2. – 4 místo A. Lisoivan (IX. A), R. Diviš (IX. B), P. Nachtigal (IX. B)     63 bodů
  3. místo J. J. Snopek (IX. A)                                                                        62 bodů

 

6. 10. 2023    ČD Cargo

Žáci 6. ročníku a VII. A navštívili dopravní podnik Cargo v Českých Budějovicích. Seznámili se s historií českobudějovických vlakových souprav, zhlédli výstavu modelové železnice. Na zpáteční cestě se svezli parní lokomotivou.

4. 10. 2023    Laboratorní práce z fyziky

Žáci VII. A během hodin fyziky realizovali pokusy na téma hustota.

3. a 4. 10. 2023    Kouzelná flétna

Žáci 2. stupně se zúčastnili divadelního představení opery Kouzelná flétna od W. A. Mozarta v DK Metropol v Č. Budějovicích.

3. 10. 2023    Plavecký výcvik

Žáci II. A, II. B a II. C rozvíjeli své plavecké dovednosti.

2. 10. 2023    Dům umění

Dům umění navštívili žáci II. B. Inspirováni výstavou obrazů October Sky od Jongsuk Yoon si vytvořili své vlastní.

22. 9. 2023    Dům umění

Obrazy korejské umělkyně Jongsuk Yoon zaujaly žáky II. A, kteří navštívili její výstavu October sky. Ve výtvarné dílně se pak s velkým elánem pustili do vlastních maleb.

22.9. 2023    Laboratorní práce z přírodopisu

Žáci 7. ročníku během hodiny přírodopisu pozorovali trvalé preparáty tkání živočichů a rostlinných pletiv.

22. 9. 2023    YLE – předávání certifikátů

V Britském centru JU proběhlo slavnostního předávání certifikátů o úspěšném absolvování mezinárodní jazykové zkoušky YLE v anglickém jazyce. V kategorii Flyers obdržel certifikát Noel Bouše. V kategorii Starters obdrželi certifikáty žáci Matěj Dycha, Jiřina Knittichová, Šimon Kovář, Anita Dědičová a Timmi Bouše

19. a 22. 9. 2023    Knihovna

Žáci 6. ročníku a žáci VII. A navštívili knihovnu. Společně se zamýšleli nad tématem městských legend.

6. 9. a 7. 9. 2023     Program peer aktivistů

Peer aktivisti (žáci VIII. B) společně s Mgr. Šárkou Straňákovou připravili pro žáky 6. ročníku adaptační program. Plnili úkoly zaměřené na vzájemné poznávání nových spolužáků a posílení dobrých vztahů v třídním kolektivu.

4. 9. 2023    Slavnostní zahájení školního roku

Prázdniny skončily a žáci se vrátili do školních lavic. Při slavnostním zahájení školního roku je ve třídách přivítali jejich učitelky. Mnoho úspěchů ve školní práci jim popřála ředitelka školy PaedDr. Marie Nedvědová.

15.6. 2023    Dobrodružství s technikou

Žáci 2. stupně se vydali na akci Dobrodružství s technikou konané na Výstavišti v Českých Budějovicích. Viděli techniku a vědu v praxi. Mohli si vyzkoušet ovládat roboty, virtuální realitu, mini CNC stroje, minibagry, řezačky nebo ozoboty.

14. 6. 2023    Planetárium

Žáci ze VI. A zavítali do českobudějovického planetária.

13. a 14. 6. 2023    Výlet do Protivína a Písku

Žáci VII. A navštívili Krokodýlí ZOO Protivín a zdejší muzeum.

Jejich spolužáci z IX. A vyrazili na výlet do Písku. Prohlédli si sochy z písku umístěné u Kamenného mostu a historické centrum města.

 

13. 6. 2023    Parníkem na Hlubokou

Parníkem po Vltavě dopluli žáci II. C, IV. C a V. C do Sportovně relaxačního areálu v Hluboké nad Vltavou.

12. 6. 2023    Archeologie budoucnosti

Po zhlédnutí výstavy Archeologie budoucnosti si žáci I. B mohli vytvořit své vlastní stavby.

 

12. 6. 2023    Program peer aktivistů

Skupina peer aktivistů složená z žáků naší školy navštívila 5. ročníky. Připravila si pro ně preventivní program na téma Kamarádství a dobré vztahy v třídním kolektivu.

9. 6. 2023   Dopravní hřiště

Žáci IV. B si vyzkoušeli své jízdní dovednosti na dopravním hřišti.

7. 6. 2023  Sázení stromu

V hodině pracovních činností žáci 9. ročníku zasadili svůj stromek, keř nebo květinu, aby se tak symbolicky rozloučili se svou základní školou.

Prostředí školy nám bude zkrášlovat levandule (IX. A) a magnolie (IX. B).

6. a 7. 6. 2023    Přednáška – Izrael

Ve dnech 6. a 7. června naši školu navštívila Mgr. Monika Slunéčková. Pro žáky IX. A a IX. B připravila přednášku o historii i současnosti Izraele. Doplnila ji zajímavými fotografiemi a vlastními postřehy z cest.

6. 6. 2023    Beseda s novinářem

V úterý 6. června jsme mezi námi přivítali novináře Českobudějovického deníku Alenu Pancerovou a Martina Tröstera. Žákům 9. tříd přiblížili náplň své práce a zodpověděli případné dotazy.

2. 6. 2023    Den s ARMÁDOU ČR a Fyzika na Lanovce

Žáci 2. stupně se vydali na akci Den s armádou ČR konanou na Výstavišti v Českých Budějovicích. Zhlédli techniku složek IZS (moderní i historickou vojenskou techniku Armády ČR, vozy záchranné služby, policie a hasičů).

Žáci 8. ročníku se zároveň vypravili na akci Fyzika na Lanovce, kterou pořádala katedra fyziky a techniky Pedagogické fakulty JU. Mohli si vyzkoušet nepřeberné množství fyzikálních a technických pokusů.

2. 6. 2023    Grilování

Žáci 9. ročníku společně se svými třídními učitelkami oslavili blížící se konec školního roku grilováním. Páteční den proběhl ve znamení pohody a dobré nálady.   

2. 6. 2023     Divadlo v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Žáci I. A, I. B a I. C navštívili divadelní představení v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

1.6. 2023    Národní muzeum

Žáci VIII. B se vypravili na výlet do Prahy. Navštívili Národní muzeum a prošli se po Václavském náměstí.

1. 6. 2023    Mezinárodní den dětí

1. červen oslavili žáci naší školy hudbou, tancem, sportovními a vědomostními soutěžemi. Při organizaci báječného dopoledne pomáhali žáci 9. ročníku.

30. 5. 2023    Techmania Science Center – Plzeň

Do Plzně vyrazili žáci VI. A a VII. B. Zhlédli program v planetáriu a poté si mohli vyzkoušet zábavné fyzikálně-technické úkoly.

26. 5. 2023    Pasování na čtenáře

Jihočeská vědecká knihovna připravila pro žáky 1. ročníku celoroční projekt Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka. Tento projekt byl zakončen pasováním žáků na čtenáře. Zároveň každý z nich obdržel krásný knižní dárek.

23. 5. 2023    Dívčí Kámen

Žáci VI. B navštívili v rámci školního výletu třísovské oppidum a zříceninu Dívčí Kámen.

23. 5.. 2023    Praha – prohlídka památek

Na školní výlet se vypravili žáci VIII. A do hlavního města. Prohlédli si Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a Národní divadlo.

22. 5. 2023    Dopravní hřiště

Správnou jízdu na kole podle dopravních předpisů si na místním dopravním hřišti vyzkoušeli žáci V. C.

16. 5. 2023    Školní výlet IX. B

Žáci IX. B s Mgr. E. Blažkovou a Mgr. L. Zemanovou navštívili Český Krumlov. V rámci rozšíření učiva z oblasti geologie se zúčastnili zajímavé exkurze do Grafitového dolu.

15. 5. 2023    Park Fantazium

Žáci III. A a III. B navštívili park Fantazium v Roseči u Jindřichova Hradce. Dozvěděli se zajímavé informace o ochraně přírody. Potom se rozdělili do tříčlenných družstev a vyrazili do areálu parku, kde plnili úkoly na dvou vybraných stezkách – Kapka vody a Stopy zvířat.

13. 5. 2023    Bambifest

Výběr dívek naší školy vystoupil na akci Bambifest.

Dívky zacvičily choreografii Wendsday, kterou si nacvičily v rámci zájmového útvaru Aerobik při ZŠ Máj II.

12. 5. 2023   Dům umění

Svými obrazy zaujala současná česká malířka Alžběta Josefy žáky I. A, kteří navštívili její výstavu s názvem hardCORE. Nechyběla ani výtvarná dílna, kde si žáci vytvářeli své vlastní koláže.

10. 5. 2023   Červená Karkulka

Pohádku Červená Karkulka nacvičili žáci I. C a zahráli ji svým kamarádům z Domečku.

9. 5. 2023   Laboratorní práce z fyziky

Žáci VIII. B vyráběli ve skupinách vlastní termosky. Pak měřením teploty vody v jednotlivých nádobách zjišťovali, která termoska nejdéle udrží vodu nejteplejší.

5. 5. 2023   Malé divadlo

Do Malého divadla na krásné divadelní představení Jak se směje zubatá se vypravili žáci III. A a III. B.

4. 5. 2023   Kroužek LEGO

Na kroužku LEGO zúročili své kreativní nápady žáci 1. a 2. ročníku.

2. 5. 2023   Beseda nad knihou

Nad knihami besedovali žáci IV. B a VI. A, kteří navštívili pobočku Jihočeské vědecké knihovny.

27. 4. 2023    Den památek

Žáci VI. A a VII. B zhlédli v rámci Dne památek renesanční krásy města České Budějovice.

27. 4. 2023    Štafetový pohár

Sportovní soutěže se zúčastnili žáci 1. stupně.

Štafeta 1. – 3. ročníku (Jan Schöberl, Markéta Kršulová, Richard Haupt, Hana Plevková, David Krček, Ema Pecková, Kristýna Kmínková a Denys Tulinov)

Štafeta žáků 4. – 5. ročníku (Štěpán Koutecký, Kateřina Černá, Vojtěch Černý, Aneta Čejková, Markéta Skálová, Šimon Řehout, Robin Šafrata a Ella Kolínská)

Naše štafety nakonec obsadily celkové 5. místo.

26. a 27. 4. 2023    Výlet do Rakouska

Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku navštívili koncem dubna koncentrační tábor Mauthausen, kde položili květiny k uctění památky lidí, kteří zde zemřeli.

Prohlédli si historické centrum Lince a výlet zakončili nákupem sladkostí v Haribo-shopu.

25. 4. 2023    Dopravní hřiště

Dopravní situace, které na děti čekají v reálném silničním provozu, si žáci V. A vyzkoušeli na dopravním hřišti.

25. 4. 2023    Odznak všestrannosti

25. dubna se v areálu ZŠ České Budějovice, Kubatova ul. konalo okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti.

V obrovské konkurenci družstvo naší školy obsadilo 5. místo a svým bodovým výkonem se probojovalo do krajského kola do Tábora. Závod se velice vydařil i v kategorii jednotlivců. 1. místo za svůj individuální výkon získali Benjamin Vasilj a Ella Kolínská.

20. 4. 2023    Rybářská olympiáda – školní kolo

20. dubna proběhlo školní kolo rybářské olympiády. Soutěž byla zaměřena na znalost rybářských potřeb, druhů sladkovodních ryb a dalších vodních organismů.

  1. místo – Ema Jílková (VIII. B)
  2. místo – Petr Nachtigal (VIII. B)
  3. místo – Jan Smolena (IX. A)

20. 4. 2023    Knihovna

Žáci VI. A navštívili knihovnu. Zamýšleli se nad jednou z kapitol knihy Klub divných dětí od Petry Soukupové.

20. 4. 2023    Deskové hry

Na oblíbený kroužek Deskové hry chodí žáci 1. až 3. ročníku.

 

19. 4. 2023    Super Mega DigiDay

Žáci IX. B a VI. A se v rámci projektového vyučování zúčastnili největší streamované akce Super Mega DigiDay, která byla zaměřena na bezpečný internet pro všechny, digitální wellbeing a pravidla bezpečné komunikace na sociálních sítích.

18. 4. 2023    Plavání

Žáci 1. tříd zahájili kurz plaveckého výcviku.

17. 4. 2023    Izolace DNA

Během hodiny chemie si žáci 9. ročníku vyzkoušeli izolovat molekulu DNA z banánu.

17. 4. 2023    Biologická olympiáda – okresní kolo

Ema Jílková (VIII. B) vybojovala krásné 10. místo v okresním kole biologické olympiády.

5. 4. 2023    Projektová výuka Den Země a akce Ukliďme Česko

Žáci 2. stupně si v rámci ekologické výchovy a Dne Země připravili prezentace na důležitá ekologická témata. Věnovali se otázkám třídění odpadů, recyklace, globálnímu oteplování či znečištění ovzduší. Dále se v rámci akce Ukliďme Česko zaměřili na úklid okolí školy.

5. 4. 2023    Příprava na Velikonoce

Ve středu před Velikonocemi probíhal na 1. stupni projektový den zaměřený na velikonoční zvyky a tradice. Žáci I. C si o svátcích povídali, ochutnali velikonoční pečivo, prohlédli kraslice a zkoušeli uplést pomlázku.

4. 4. 2023    Beseda o potápění

Pro žáky 2. stupně si instruktor potápění Michal Šindelíř z potápěčské školy MS Diving připravil zajímavou přednášku o potápění. Zároveň si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet potápěčskou výstroj.

3. 4. 2023    Soutěž čtenářských deníků

V dubnu proběhla soutěž čtenářských deníků spojená s jejich výstavou. Oceněny byly deníky v kategorii 5., 6., 7. a 8. ročníku. Také žáci mohli hlasovat pro nejlepší deník. Vítězkou hlasování byla Ema Jílková (VIII. B).

28. 3. 2023    Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

Pro žáky 2. stupně si učitelé anglického jazyka připravili konverzační soutěž, ve které hovořili na zadané téma a popisovali obrázek. První místa obsadili

Petr Zrzavý (6. ročník),

Mykhailo Venhlovskyi (7. ročník),

Natálie Šafářová (8. ročník),

George Srkjov (9. ročník).

26. 3. 2023    Velikonoční pečení a vaření v IX. B

Během dvouhodinové výuky pracovních činností s Mgr. E. Blažkovou si připravili žáci IX. B studené i teplé pokrmy dle vlastního výběru (jarní chlebíčky, tacos, velikonočního beránka a perník).

24. 3 . 2023    Chemické pokusy

Žáci V. A pracovali v učebně chemie. Pod dohledem Mgr. Šindelířové a jejích asistentů, žáků 2. stupně, si vyzkoušeli chemické pokusy a seznámili se s vybavením učebny.

 

21. – 24. 3. 2023    Projektový týden – voda

Již před 30 lety vyhlásila OSN 22. březen jako Světový den vody. Žáci 2. stupně se v jednotlivých předmětech dozvěděli zajímavá fakta o vodě a její důležitosti v životě lidí a jiných organismů.

21. 3. 2023    Ponožková výzva

21. březen je Světovým dnem Downova syndromu. Tento den si na znamení lidské jedinečnosti oblékli žáci 2. stupně dvě různě barevné ponožky.

21. 3. 2023    Filmový festival – Jeden svět

Žáci VI. A a VII. B se zúčastnili 25. ročníku filmového festivalu Jeden svět na téma Cena bezpečí. V budově Českého rozhlasu zhlédli několik krátkých filmů, o kterých následně debatovali.

18. 3. 2023   Pokus – sopka

Během hodiny chemie si žáci VIII. A a VIII. B vyrobili jednoduchou sloučeninu oxidu uhličitého (CO₂).

17. března se konala soutěž Matematický klokan 2023.

Na 1. stupni se zúčastnilo 118 žáků. Na 2. stupni se zúčastnilo 68 žáků.

V kategorii Cvrček pro žáky 2. a 3. ročníku soutěžilo 57 žáků.

  1. místo   Kristýna Kmínková ze III. A
  2. místo   Richard Haupt ze III.
  3. místo   Kryštof Šafka ze II. B.

 

V kategorii Klokánek soutěžil 51 žák ze 4. a 5. ročníku.

  1. místo   Alex Bastl z V. A
  2. místo   Anita Dědičová  z V.A
  3. místo   Richard Samek z V. A.

 

V kategorii Benjamin pro žáky 6. a 7. ročníku soutěžilo 38 žáků.

  1. místo   Zdeněk Bakalář ze VII. A
  2. místo   Patrik Douda ze VII. B
  3. místo   Matěj Schöberl ze VII. B

 

V kategorii Kadet pro žáky 8. a 9.  ročníku soutěžilo 30 žáků.

  1. místo   Roman Diviš z VIII. B
  2. místo   Roman Remta z IX. B
  3. místo   Karolina Horvátová z IX. B

 

 

16. 3. 2023    Veselé zoubky

Žáci 1. ročníku se zúčastnili preventivního programu Veselé zoubky. Seznámili se se správnou péčí o své zuby, odpověděli na kvízové otázky a za správné odpovědi obdrželi dárkové balíčky.

 

14. 3. 2023    Vaření v VI. B

Ve školní kuchyňce se žáci VI. B věnovali studené kuchyni. Tentokrát připravovali pomazánky a nepečený dort.

13. 3. 2023    Biologická olympiáda – školní kolo

Proběhlo školní kolo biologické olympiády pro žáky 2. stupně. Nejdříve soutěžící vyplnili teoretický test. Druhá část se zaměřila na poznávání rostlin, hub a živočichů.

  1. místo – Ema Jílková (VIII. B)
  2. místo – David Przeczek (VII. A)
  3. místo – Noel Bouše (VIII. A)

12. a 13. 3. 2023    Přednáška – J. A. Komenský

Pro žáky 8. ročníku si Mgr. Monika Slunéčková připravila zajímavou besedu o životě Jana Amose Komenského.

5. 3. 2023    Projekt Krokus

Na školní zahradě rozkvetly krokusy vysázené na podzim v projektu Krokus.

Připomněly památku dětských obětí holocaustu.

2. 3. 2023   Dinoexpedice 2023

Žáci VII. A navštívili na Výstavišti v Českých Budějovicích výstavu Dinoexpedice 2023. Dozvěděli se zajímavosti o těchto vyhynulých tvorech a zhlédli krátký 3D film.

1. a 3. 3. 2023   Recitační soutěž

Ve dnech 1. a 3. března proběhl 2. ročník školní recitační soutěže. Celkem se soutěže zúčastnilo 25 žáků.

  1. kategorie (5. ročník)
  2. místo – Martin Ujhelyi a Pavel Puritscher (V. C)
  3. místo – Ondřej Šturma (V. C)
  4. místo – Richard Samek (V. A)
  1. kategorie (6. – 7. ročník)
  2. místo – František Kokeš (VII. B)
  3. místo – Viktorie Ruprechtová (VI. A)
  4. místo – Veronika Blažková (VI. A)
  1. kategorie (8. – 9. ročník)
  2. místo – Sofiia Kovtun (VIII. A)
  3. místo – Natálie Šafářová (VIII. B)
  4. místo – Noel Bouše (VIII. A)

Všichni soutěžící dostali diplom, sladkou odměnu a diář. Žáci, kteří se umístili na prvních třech pozicích, byli odměněni knihou.

24. 2. 2023    Beseda o minerálech a horninách

Pro žáky IV. B si připravila Mgr. Eva Blažková zajímavou besedu, která jim rozšířila a prohloubila poznatky o neživé přírodě. Děti se seznámily s jednotlivými druhy hornin i minerálů.

22. 2. 2023    Přednáška – včela medonosná

Žáci 7. tříd se v rámci hodin přírodopisu seznámili s prací včelařky Mgr. Šárky Straňákové. Nahlédli do kouzelného světa hmyzu.

21. 2. 2023   Akce – Žáci sobě

Noel Bouše, Ema Jílková, Martin Berec a Matěj Schöberl se zúčastnili projektu Přírodovědecké fakulty JU a Gymnázia Jírovcova České Budějovice Žáci sobě, kde si vyzkoušeli zajímavé chemické a biologické pokusy.

21. 2. 2023    Masopust

Před popeleční středou a nástupem půstu se žáci 2. stupně rozloučili s masopustem tradičními maskami a převleky.

21. 2. 2023    Masopust v I. C

Masopustní období žáci I. C zakončili třídním karnevalem. Nejprve si o masopustních tradicích popovídali, potom si v maskách zatancovali a nakonec maškarním průvodem potěšili ostatní třídy na Domečku.

17. 2. 2023    Dům umění

Sochařskou i malířskou tvorbu Jindřicha Zeithammla obdivovali v Domě umění žáci I. A. Své poznatky i chuť do sochařského umění poté zúročili ve výtvarné dílně pod vedením lektorky Mgr. Šárky Kosové.

15. 2. 2023   Vaření

Při pracovních činnostech žáci IX. B společně připravili těstovinový salát.

14. 2. 2023    Olympiáda v německém jazyce

V úterý 14. února se konalo okresní kolo konverzační olympiády v německém jazyce.  Naši školu reprezentoval Noel Bouše (VIII. A), který se v početné konkurenci umístil na 18. místě.

14. 2. 2023    Svatý Valentýn

Den svatého Valentýna si žáci 2. stupně zpříjemnili přáníčky, dárečky i milými vzkazy.

6. 2. 2023    Krystalizace

Během hodin chemie si žáci 8. ročníku vyzkoušeli udělat krystal chalkantitu z nasyceného roztoku modré skalice. Postupně došlo k odpaření přebytečného rozpouštědla a vytvoření nádherně modrých krystalů, ze kterých si žáci v učebně zrealizovali výstavu.

6. a 7. 2. 2023    Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ K. Štěcha

6. a 7. února zavítali na naši školu budoucí prvňáčci z MŠ K. Štěcha. Seznámili se se školou a plnili zajímavé úkoly.

2. 2. 2023   Opevnění města České Budějovice

Žákyně VI. A Jana Hovorková se zúčastnila vědomostní soutěže Opevnění města Českých Budějovic vyhlášené odborem památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, která probíhala od 17. září do 31. prosince 2022. Získala ocenění za kvalitní zpracování a účast v soutěži. Slavnostní předávání cen proběhne 16. března v obřadní síni českobudějovické radnice.

1. 2. 2023   Návštěva knihovny

Žáci VI. A navštívili knihovnu. Zamýšleli se nad jednou z kapitol knihy Válkotvůrci od Františka Kotlety.

31. 1. 2023   Laboratorní práce z přírodopisu

Žáci VII. A v rámci hodiny přírodopisu preparovali včelu. Zkoumali tykadla, křídla, končetiny a jiné detaily na těle hmyzu.

24. 1. 2023    Knihovna

I přes mrazivé počasí se žáci I. B a V. C vypravili do knihovny ve Čtyřech Dvorech, aby pobesedovali o zajímavých knihách a vypůjčili si nové.

24. 1. 2023    Den otevřených dveří

V letošním školním roce již podruhé pedagogové školy připravili program pro předškoláky. Děti procházely stanovišti s připravenými úkoly z angličtiny, hudební výchovy, informatiky, fyziky, přírodopisu, chemie, pracovních činností či první pomoci.

19. 1. 2023   Dějepisná olympiáda

Martin Berec (VIII. A) postoupil do okresního kola dějepisné olympiády, kde obsadil krásné 9. místo z 39 zúčastněných.

17. 1. 2023   Olympiáda v německém jazyce

17. ledna se uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.

  1. místo – Noel Bouše (VIII. A) – postup do okresního kola
  2. místo – Marin Berec (VIII. A)
  3. místo – Ema Jílková (VIII. B)

17. 1. 2023  Dům umění

Práci architekta si žáci I. A vyzkoušeli ve výtvarné dílně v Domě umění. Předlohou a velkou motivací jim byla výstava Built / Build (Stavěno / Stavět) belgického umělce Filipa Dujardina.

12. 1. 2023   Vesmír

Žáci V. C si v hodinách výtvarné výchovy namalovali vlastní představu vesmíru.

11. 1. 2023  Sublimace

Žáci 8. ročníku si během hodin chemie vyzkoušeli sublimovat jód.

6. 1. 2023  Lesní pedagogika

Žáci IV. A si obohatili výuku lesní pedagogikou se zaměřením na pohoří a vodstvo ČR.

Zábavnou formou si zopakovali a rozšířili již získané vědomosti. 

2. – 7. 1. 2023  Lyžařský kurz

Žáci 7., 8. a 9. ročníku vyrazili na dlouho očekávaný lyžařský výcvik na šumavský Zadov, kde byli ubytováni v chatě Cihelny. I přes nedostatek sněhu si většina osvojila základy lyžování a někteří se dokonce zdokonalili ve sjezdu na lyžích. Poslední dny si společně užili sportovně turistický program s vyhlášením ocenění v jednotlivých sportovních disciplínách.

22. 12. 2022   Vánoční besídky

Žáci školy si užili předvánoční pohodu třídními besídkami. Zazpívali si koledy, vyráběli dekorace, nazdobili stromeček pro zvířátka a předali si dárečky od Ježíška. Odcházeli na prázdniny s úsměvy na tvářích.

21. 12. 2022   Vánoční České Budějovice

Žáci 2. stupně vyrazili na prohlídku vánočních trhů na náměstí Přemysla Otakara II.

21. 12. 2022   Vánoční vaření

Ve školním cvičném bytě si žáci V. B a V. C připravili vánoční pohoštění.

20. 12. 2022   Dům umění

V Domě umění se žáci I. B podívali na architekturu očima fotografa Filipa Dujardina a poté se na chvíli sami stali malými architekty.

16. 12. 2022   Předvánoční program

Žáci III. A a III. B navštívili kostel sv. Vojtěcha, ve kterém pro ně byl připraven předvánoční program.

14. 12. 2022   Pečení cukroví

Žáci 2. stupně si během adventu upekli a nazdobili perníčky a linecké cukroví.

13. 12. 2022   Zpívání s kamarády

V týdnu od 13. – 15. 12. si žáci I. C připravili pro své spolužáky z Domečku Zpívání s kamarády. Žáci z I. A a I. B jim na oplátku zahráli své scénky a zarecitovali básničky. Společně si potom všichni zazpívali krásné vánoční koledy.

13. 12. 2022   Průkazky pro prvňáčky

Žáci I. C si při poslední návštěvě knihovny pořídili čtenářské průkazky, aby si mohli při příští návštěvě knihovny knihy již vypůjčit domů a zdokonalovat se ve čtení.

9. 12. 2022    Knihovna

Žáci VI. A v rámci hodin literatury navštívili knihovnu ve Čtyřech Dvorech. Všichni si připravený program náramně užili.

6. 12. 2022    Vánoce za časů našich prababiček

Vánoční atmosféru si navodili žáci IV. B a IV. A návštěvou divadelního představení Vánoce za časů našich prababiček.  

6. a 8. 12. 2022   HZS České Budějovice

Žáci 4. a 6. ročníku navštívili HZS České Budějovice. Prohlédli si moderní techniku a za pomoci virtuální reality poznali práci hasičů.

5. 12. 2022   Mikulášská nadílka

I letos zavítali Mikuláš, čerti a andělé přímo mezi děti do školních lavic.  

1.12. 2022 Setkání před Betlémem

Do vánoční nálady vklouzli žáci I. A během divadelního představení Víti Marčíka – Setkání před Betlémem.

30. 11. 2022 Týden programování

Žáci 1. – 3. ročníku se seznámili se základy programování.

29. 11. 2021 Den otevřených dveří

Učitelé 2. stupně si pro budoucí prvňáčky připravili bohatý program během Dne otevřených dveří ZŠ Máj II. Byla připravena stanoviště s různými úkoly. Děti si mohly vyzkoušet proběhnout překážkovou dráhu, zahrát na muzikanta, udělat jednoduché chemické pokusy, podívat do mikroskopu, prohlédnout přírodniny, pracovat s digitální technikou, vytvořit výrobky z papíru nebo si vyzkoušet roli kuchaře.

28. 11. 2022 Divadelní představení Saturnin

Učitelé a žáci 2. stupně se společensky oblékli a vyrazili na večerní představení Saturnin do Jihočeského divadla.

28. 11. 2022 Beseda nad knihou

Na besedu do knihovny se vypravili žáci V. C.

24. 11. 2022 Biologické centrum

Žáci V. A a VII. B navštívili Den otevřených dveří v Biologickém centru AV ČR. Mohli si prohlédnout laboratoře s elektronovými mikroskopy a fotografie organismů v nich pořízené. Viděli práci virologů (např. izolaci rostlinného materiálu pomocí tekutého dusíku). Poslední zastávkou byla entomologická sbírka a uchovávání biologických vzorků.

14. 11. 2022 Projekt Krokus

Žáci IX. B vysázeli v rámci celosvětového Projektu Krokus cibulky krokusů na památku dětských obětí holocaustu.

14. 11. 2022 Objevárium – Šestý smysl města

Žáci V. A a II. A využili možnosti navštívit interaktivní výstavu Objevárium – Šestý smysl města. Prošli se bludištěm, prozkoumali prvky historie a geografie Českých Budějovic.

13. 11. 2022 Papírové koule

Třídní turnaj v hodu papírovou koulí do koše si v rámci hodiny tělesné výchovy užili žáci II. A.

11. 11. 2021 Den s armádou

Žáci 8. ročníku navštívili v rámci Dne válečných veteránů Rekrutační pracoviště armády České republiky. Prohlédli si historické fotografie Českých Budějovic, vojenské uniformy a historickou i současnou vojenskou techniku.

10. 11. 2021 Letiště České Budějovice

Žáci VI. A navštívili Letiště České Budějovice. Součástí prohlídky byla i ukázka dravců a záchranářské techniky.

9. 11. 2022 Plavecký výcvik

Plavecký výcvik 2. ročníku byl úspěšně zakončen předáním mokrého vysvědčení.

9. 11. 2022 Laboratorní práce z chemie

Žáci 8. ročníku během hodin chemie zkoumali fyzikální a chemické vlastnosti látek.

4. 11. 2022 Knihovna

 Na prohlídku knihovny ve Čtyřech Dvorech se vypravili žáci I. C.

3. 11. 2021Vzdělání a řemeslo

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili v rámci volby povolání výstavu Vzdělání a řemeslo zaměřenou na prezentaci středních škol, středních odborných učilišť a vysokých škol.

1. 11. 2021 Jihočeské muzeum

Žáci VI. B navštívili Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Prohlédli si výstavu hub a další expozice.