AKCE ŠKOLY

30. 4. 2024    Výlet do Rakouska

Žáci 7. až 9. ročníku se vypravili na školní poznávací zájezd do rakouského Hallstattu

26. 4. 2024    City Nature Challenge

Ke Dni Země si Biologické centrum AV ČR pro žáky základních škol připravilo bohatý program. Žáci 6. ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu Po stopách hmyzu.

26. 4. 2024    PT v Biologickém centru AV ČR

Děti z přípravné třídy si v Biologickém centru AV ČR prohlédly brouky, motýly i jiný hmyz a pod mikroskopem prozkoumaly termity.

24. 4. 2024    Olympijský odznak

24.dubna se v budově ZŠ České Budějovice, Kubatova ul. konalo oblastní kolo sportovní soutěže Olympijský odznak. Během fyzicky náročné soutěže absolvovali žáci hod medicinbalem, skoky přes švihadlo, trojskok z místa a sed-leh po dobu 2 minut.

V soutěži družstev naše škola obsadila 11 místo. V soutěži jednotlivců se podařilo Elle Kolínské (V. A) zvítězit ve své kategorii. Zúčastní se krajského kola, které se koná v Táboře 14. května 2024.

24. 4. 2024    Bücherwurm

Ve středu 24. dubna proběhlo v Goethe Centru JU v Českých Budějovicích krajské kolo soutěže v předčítání v německém jazyce Bücherwurm. Naši školu úspěšně reprezentovala Nikola Tomanová (IX. A) a v kreativní kategorii zahráli krátké divadlo v němčině vybraní žáci z 8. ročníku.

24. 4. 2024    Rybářská olympiáda – školní kolo

24. dubna proběhlo školní kolo rybářské olympiády. Soutěž byla zaměřena na znalost rybářských potřeb, druhů sladkovodních ryb a dalších vodních organismů. Celkem se zúčastnilo 6 soutěžících ze 6., 7. a 9. ročníku.

1.-2. místo Patrik Stráda a Jan George Bruce (oba ze VI. A

3.místo Jiří Löschner (VIII. A)

23. 4. 2024    Malé divadlo

Žáci IV. A a IV. B se vypravili do Malého divadla. Navštívili představení To snad nemyslíš vážně!

22. 4. 2024    Den Země

Žáci II. B oslavili Den Země prací ve skleníku. Nejdřív si připravili půdu, do které zasadili sazenice salátu, kedluben a jahod. Vyseli také semena ředkvičky a pažitky.

18. 4. 2024    Izolace DNA

Během hodiny chemie si žáci 9. ročníku vyzkoušeli izolovat molekulu DNA z banánu

16. 4. 2024    Soutěž čtenářských deníků

16.dubna byla zahájena výstava čtenářských deníků žáků z 5. až 8. ročníku.

15. 4. 2024    Putování od bludného kamene

Žáci VII. B se zúčastnili vzdělávacího programu Národního památkového ústavu Putování od bludného kamene. Prohlédli si gotické památky našeho města.

15. 4. 2024    Knihovna

Žáci VII. A navštívili knihovnu. Zamýšleli se nad úryvkem z knihy Roberta Fulghuma Co jsem to proboha udělal?

15. 4. 2024    Zdravotnická záchranná služba

Velmi zajímavou akci pro naše prvňáčky připravili záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby JK Český Krumlov. Přijeli se sanitkou za dětmi ke škole. Ukázali jim vybavení nutné k neodkladné záchraně života.

12. 4. 2024    Český červený kříž

V rámci preventivního programu navštívily žáky IV. A a IV. B instruktorky Českého červeného kříže. Představily jim činnost ČČK a následně je učily poskytnout první pomoc.

11. 4. 2024    Dopravní hřiště

Žáci IV. B se vydali na dopravní hřiště do areálu autoškoly. Nejdříve vyslechli zajímavou přednášku o dopravních situacích a zhlédli videa. Pak se všichni přesunuli na hřiště, kde si v praxi vyzkoušeli své znalosti a dovednosti při jízdě na kole nebo v roli chodců.

10. 4. 2024    Práce ve skleníku a v okolí školy

Žáci se během hodin pracovních činností věnovali práci na školním pozemku. Ve skleníku upravili záhony a zasadili zeleninu.

V okolí školy byl nově vybudován smyslový chodník.

8. 4. 2024    Práce na zahradě

Žáci II. B vysévali semena hrachu.

5. 4. 2024    Ukliďme Česko

Celostátní akce Ukliďme Česko se zúčastnili žáci obou stupňů školy. V rámci ekologické výchovy se věnovali otázkám třídění odpadů, recyklace či znečištění ovzduší. Zaměřili se i na úklid v areálu školy a v jejím okolí.

3. 4. 2024    Výlet do Temelína

Žáci IV. A a IV. B se vypravili na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín. Nejprve jim průvodkyně vysvětlila fungování celé elektrárny. Pak si všichni nasadili virtuální brýle se sluchátky, jejichž prostřednictvím zavítali do prostor elektrárny, kam mají přístup jen její zaměstnanci.

2. 4. 2024    Dům umění

Dům umění navštívili žáci I. A. Seznámili se s prostory galerie, učili se pod vedením zkušené lektorky, jak se chovat ve výstavní síni a jak pozorovat výtvarná díla.

27. 3. 2024    Přípravná třída v knihovně

Děti z přípravné třídy navštívily knihovnu ve Čtyřech Dvorech. Obdržely svou vlastní průkazku do knihovny a mohly si tak vypůjčit knihu.

27. 3. 2024    Velikonoce

Žáci školy si před Velikonocemi připomněli během projektového vyučování zvyky a tradice u nás i ve světě. Vyrobili si jarní dekorace, nazdobili perníčky nebo ochutnali tradiční velikonoční pochoutky.

26. 3 . 2024    Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

Pro žáky 2. stupně si vyučující připravili Konverzační soutěž v AJ, které se zúčastnilo 20 žáků. Všichni prokázali znalost anglického jazyka na velmi dobré úrovni.

kategorie (6. – 7. ročník)

  1. místo – Elizabeth Anna Poláková (VI. A)
  2. místo – Tomáš Berec (VI. A)
  3. místo – Elena Stará (VI. A)

kategorie (8. – 9. ročník)

  1. místo – Natálie Šafářová, Sofiia Kovtun (IX. B)
  2. místo – Martin Berec (IX. A)
  3. místo – Noel Bouše (IX. A)

25. 3. 2024    Recitační soutěž – okresní kolo

Čtyři žáci 2. stupně se s Mgr. Evou Blažkovou zúčastnili okresního kola recitační soutěže Malá scéna v klubu Horká vana v Českých Budějovicích.

22. 3. 2024    Biologické centrum AV ČR

Žáci VII. A během Světového dne vody navštívili Biologické centrum AV ČR, kde byl pro žáky základních škol připraven program. Během přednášky se dozvěděli o ekologii vodních toků a koloběhu vody na Zemi. Seznámili se s rybami, které žijí v různých vodních tocích, pod mikroskopem pozorovali sinice a řasy. Poslední část byla zaměřená na význam půd.

22. 3. 2024    Matematický klokan 2024

22. března se na naší škole konala mezinárodní soutěž Matematický klokan 2024.

Na 1. stupni se ho zúčastnilo 111 žáků.  

Kategorie Cvrček

Kryštof Skála (II. A), Barbora Kopetová (III. A)                 84 body z maximálního počtu 90 bodů

Kryštof Šafka (III. B)                                                            81 bod z maximálního počtu 90 bodů

Kategorie Klokánek

Richard Haupt (IV. A), Michael Marko (V. B)                    120 bodů z maximálního počtu 120 bodů

Štěpán Koutecký (V. A)                                                       110 bodů z maximálního počtu 120 bodů 

Kategorie Benjamin

Tomáš Berec (VI.A), Veronika Blažková (VII.A), Beáta Lakatošová (VI.A)

Kategorie Kadet

Roman Diviš (IX.B), Daria Marko (IX.A), Petr Nachtigal (IX.B)

21. 3.  2024    Ponožková výzva

21.březen je Světovým dnem Downova syndromu. Tento den si na znamení lidské jedinečnosti oblékli žáci 2. stupně dvě různě barevné ponožky.

21. 3. 2024    Poznávací zájezd do Prahy

21. března se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili celodenního poznávacího zájezdu do Prahy. Po příjemné pěší procházce Prahou si prohlédli Národní muzeum. Vyvrcholením celého programu byla návštěva večerního divadelního představení Kráska a Zvíře v Národním divadle.

20. 3. 2024    Virtuální prohlídka JE Dukovany

Žáci 9. ročníku se zúčastnili virtuální prohlídky Jaderné elektrárny Dukovany. Mohli tak zavítat i do nejstřeženějších míst elektrárny.

19. 3. 2024    Olympiáda v německém jazyce – školní kolo

Olympiády v německém jazyce se zúčastnilo 8 žáků.

  1. místo – Martin Berec (IX. A)
  2. místo – Noel Bouše (IX. A)
  3. místo – Ema Jílková (IX. B)

 

Dále proběhlo školní kolo soutěže německého čtení Bücherwurm, ve kterém zvítězila Nikola Tomanová (IX. A) a postupuje do okresního kola.

18. – 22. 3. 2024    Světový den vody

Již před 30 lety vyhlásila organizace OSN 22. březen jako Světový den vody. Žáci obou stupňů školy se v jednotlivých předmětech dozvěděli zajímavá fakta o vodě a její důležitosti v životě lidí i jiných organismů.

19. 4. 2023    Beseda o potápění

Pro žáky 8. ročníku si instruktor potápění Michal Šindelíř z potápěčské školy MS Diving připravil zajímavou přednášku o potápění a vodním prostředí.

5. 3. 2024    Přednáška o Evropské unii

Žáci 9. ročníku se zúčastnili přednášky o Evropské unii.

4. 3. 2024      Laboratorní práce z chemie

Žáci 8. ročníku si během hodin chemie vyzkoušeli sublimovat jód. Nejdříve si připravili sublimační aparaturu a potom provedli samotný pokus.

1. 3. 2024     Prevence rizikového chování mládeže

Žáci 2. stupně si společně s třídními učiteli povídali o rizikovém chování mládeže.

1.3. 2024    Květinová výzva

Další výzva školního parlamentu byla zaměřená na oslavu příchodu jara. Žáci školy společně s některými učiteli doplnili svůj outfit květinovým vzorem nebo květinou.

       27. 2. 2024    Den otevřených dveří

       Pedagogové ZŠ Máj II si pro děti a jejich rodiče připravili bohatý program na Den otevřených dveří. Děti si vyzkoušely různá stanoviště s připravenými úkoly z angličtiny, hudební výchovy, informatiky, fyziky, přírodopisu, chemie, pracovních činností a tělesné výchovy.

        27. 2. 2024    Přípravná třída v knihovně

        Děti z přípravné třídy se vypravily do knihovny ve Čtyřech Dvorech.

        23. 2 . 2024     Recitační soutěž – školní kolo

         23. února se uskutečnil již 3. ročník školní recitační soutěže. Celkem se zúčastnili 23 žáci ve dvou kategoriích.

     I. kategorie (6.a 7. ročníky)

 1. místo Viktorie Ruprechtová (VII. A) s básní Biograf
 2. místo Oleksandr Bordunov (VI. B) s básní Ušaté torpédo
 3. místo Elizabeth A. Poláková (VI. A) s básní Kytice

 

    II. kategorii (8. a 9. ročníky)

 1. místo Kristýna Němcová (VIII. B) s básní Polednice
 2. místo Sofia Kovtun (IX. A) s monologem Hamleta
 3. místo Natálie Šafářová (IX. B) s básní Pět strun

 

       Výherci obou kategorií postoupí do okresního kola

       23. 2. 2024    Projekt Porozumíš, neohrozíš

       Žáci IV. A se zapojili do dopravně bezpečnostního projektu Porozumíš, neohrozíš.

       21. 2. a 22. 2. 2024    Pangea 2024– školní kolo

       Na škole proběhla matematická soutěž Pangea 2024. On-line verze této soutěže se zúčastnili žáci 3. – 9. ročníku. Výsledky budou známy na začátku dubna.

        21. 2. 2024    Stavby z LEGA

       Školní učebnu LEGA si prohlédly děti z přípravné třídy a s chutí se pustily do práce se stavebnicemi.

         20. 2. a 27. 2. 2024    Přijímačky nanečisto

         Pro žáky 5. a 9. ročníku jsme připravili Přijímačky nanečisto.

         20. 2. 2024    Krajské finále přeboru škol čtyřčlenných družstev v šachu 2024

         Žáci naší školy se zúčastnili Krajského finále přeboru škol čtyřčlenných družstev v šachu 2024, které se konalo v Nových Hradech. Obsadili 4. místo.

        19.2. – 23. 2. 2024    Wellbeing

        Pod vedením školního parlamentu žáci 2. stupně vypracovali projekt na téma Wellbeing aneb proč je mi ve škole dobře. Projekt charakterizovala fialová barva.

         18. 2. 2024    Školy fandí Motoru

         Žáci VII. A se zúčastnili projektu Školy fandí Motoru. Na hokejovém stadionu podpořili hráče týmu Banes Motor České Budějovice v zápase proti Mladé Boleslavi.

        15. 2. 2024    Cesta kolem světa

         Sdružení Cassiopea s programem Cesta kolem světa obohatilo poznatky žáků IV. A a IV. B. Paní lektorka měla připravené vyprávění o jednotlivých kontinentech.

         15. 2. 2024    Tělesná výchova v V. B

         Žáci V. B si během hodiny tělesné výchovy zopakovali pravidla florbalu a zahráli si v rámci třídy přátelské utkání.

       15. 2. 2024    Laboratorní práce z chemie

       Žáci 9. ročníku si sestavili různé modely uhlovodíků. Takto si učivo zopakovali a mohli vzorce uhlovodíků prezentovat v 3D modelech.

        14. 2. 2024    Svatý Valentýn

        Den sv. Valentýna si žáci 2. stupně zpříjemnili přáníčky, dárečky a milými vzkazy.

         12. a 13. 2. 2024    Návštěva dětí z mateřské školy K. Štěcha Č. B.

         Do školy zavítaly děti z MŠ Štěcha a vyzkoušely si, jaké to bude, až v září usednou do školních lavic.

         9. 2. 2024    Masopustní den v přípravné třídě

         Děti z přípravné třídy si masopustní den užily zábavnou výukou v maskách.

          9. 2. 2024    Masopustní průvod II. C

          V pátek 9. února žáci II. C uspořádali třídní karneval. V masopustním průvodu prošli třídy na Domečku a seznámili je s tradicí masopustu. Potom si ve třídě zatančili.

         9. 2. a 12. 2. 2024    Knihovna

         Žáci VI. A a VII. A navštívili knihovnu ve Čtyřech Dvorech. Zamýšleli se nad jednou z povídek K. Čapka Povídky z jedné a druhé kapsy.

          9. 2. 2024    Den převleků

          Žáci školy i s učiteli se rozloučili s masopustem tradičními maskami a převleky.

             7. 2. 2024 a 14. 2. 2024    Vaření

             Při pracovních činnostech žáci IX. A upekli slané a sladké pečivo z listového těsta. Valentýnské pečení měli i žáci IX. B, kteří připravili sladké překvapení.

         7. 2. 2023    Laboratorní práce z fyziky

         Žáci VII. A si vyzkoušeli pokusy s vejci. Zajímali se o fyzikální veličiny (setrvačnost a hustotu). Nakonec si z vajíčka vyrobili hopík.

          6. 2. 2024    Laboratorní práce z přírodopisu

          Žáci 9. ročníku během hodiny přírodopisu poznávali minerály podle jejich fyzikálních vlastností (tvrdosti, hustoty a propustnosti světla).

          1.2. 2024    Návštěva planetária

          Českobudějovické planetárium navštívili žáci IV. A a IV. B. Sledovali jarní oblohu a zajímavé jevy, které lze právě v tomto období pozorovat na obloze. V kinosále se zúčastnili promítání filmu Jak to dělají kosmonauti.

30. 1. 2024    Laboratorní práce z přírodopisu

Žáci VI. B si procvičili učivo o jednobuněčných houbách – kvasinkách tím, že během hodiny přírodopisu zrealizovali pokus Co dokáže droždí.

23. 1. 2024    Mladý chemik – regionální kolo

23. ledna se uskutečnilo na Střední škole obchodní v Českých Budějovicích regionální finále soutěže Mladý chemik. Ema Jílková (IX. B) se umístila na krásném 16. místě v rámci Jihočeského a Plzeňského kraje.

7. – 13. 1. 2024    Lyžařský kurz

Žáci 7. ročníku vyrazili na lyžařský výcvik na Šumavu, kde byli ubytováni v chatě Cihelny. Počasí lyžařům přálo. Žáci si osvojovali základy nebo se dále zdokonalovali ve sjezdovém lyžování.

5. 1. 2024    Kravatový den

Žáci tento den doplnili svůj outfit kravatou.

5. 1. a 24. 1. 2024    Knihovna

Žáci VI. A a VII. A zavítali do knihovny. Společně se zamýšleli nad důležitostí fantazie v životě dítěte i dospělých a nad příběhem z knihy Prázdniny s Dominikou.

5. 1. 2024    Vaření s dětmi v přípravné třídě

Děti z přípravné třídy vařily ve cvičném bytě.

22. 12. 2023    Vánoční vaření

Předvánoční atmosféru zažily děti z přípravné třídy při vaření ve cvičném bytě a následně při vánoční besídce ve své třídě.

22. 12. 2023    Vánoční besídky

Žáci školy si na poslední školní den kalendářního roku 2023 připravili třídní besídky.

20. 12. 2023    Vánoční České Budějovice

Žáci 2. stupně se vypravili na vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II. a prohlédli si výzdobu města. Žáci VII. B navštívili výstavu Pohádkové Vánoce Vojtěcha Kubašty v Jihočeském muzeu.

19. 12. 2023    Branné cvičení

Žáci IX. B si během branného cvičení zopakovali poskytování první pomoci v terénu.

14. 12. 2023    Vánoční zpívání

Žáci školy s rodiči a některými učiteli si společně užili předvánoční čas zpíváním koled

14. 12. 2023    Mladý chemik – 2. kolo

Naši nadějní mladí chemici Ema Jílková, Matěj Schöberl a Sofiia Kovtun se zúčastnili 2. kola soutěže Mladý chemik. Pro soutěžící byl připraven teoretický test, který prověřil jejich znalosti z obecné a anorganické chemie.

12. 12. 2023    Vánoční příběh

Žáci II. C si pro adventní čas připravili vánoční příběh, který postupně zahráli svým spolužákům, dětem z mateřské školy i rodičům.

8. 12. 2023    Vánoční přání

Při výtvarné výchově žáci IV. B vyrobili vánoční přání pro své blízké i kamarády. V hodině českého jazyka napsali adresu na dopisní obálku. S paní učitelkou se vypravili na poštu, koupili poštovní známky a dopisy vhodili do poštovní schránky.

6. 12. 2023    Exkurze – HZS

Na exkurzi do Hasičské záchranné stanice v Českých Budějovicích se vypravili žáci IV. A a IV. B. Měli možnost si prohlédnout a vyzkoušet záchrannou techniku.

6. 12. 2023    Pečení cukroví

Žáci IX. A si během adventu upekli cukroví.

6. 12. 2023    Knihovna

Žáci VII. A v rámci hodin literatury navštívili knihovnu, kde diskutovali o původní pohádce bratří Grimmů Perníková chaloupka.

5. 12. 2023    Mikulášská nadílka

Do tříd i do oddělení školní družiny za dětmi zavítal Mikuláš s čerty a anděly.

1. 12. 2023    Červený den

Již poněkolikáté proběhla ve škole barevná výzva. Tentokrát byla věnovaná vánočním barvám a motivům.

30. 11. 2023    Vánoce na Výstavišti v Č. Budějovicích

Vánoce na Výstavišti v Č. Budějovicích si užili žáci IV. A a IV. B. Zazpívali si koledy, prohlédli si vystavený betlém, vyrobili dekorační vánoční stromek a ozdobili perníčky. Na závěr zhlédli Čertovskou pohádku.

29. 11. 2023    Mladý chemik – školní kolo

Ve středu 29. listopadu proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků. Tři nejlepší řešitelé postoupili do 2. kola.

  1. místo – Ema Jílková (IX. B)
  2. místo – Matěj Schöberl (VIII. B)
  3. místo – Sofiia Kovtun (IX. A)

29. 11. 2023    Projekt Krokus

V listopadu se žáci IX. B zapojili do projektu Krokus a již podruhé vysadili cibulky žlutých krokusů na památku dětských obětí holocaustu.

21. a 24. 11. 2023    Knihovna

Žáci ze VII. A a VI. A opět zavítali do knihovny. Tentokrát se zamýšleli nad příběhem z knihy Medvěd, který nebyl.

16. 11. 2023    Projekty žáků I. A

Tadeáš a Martin z I. A si pro své spolužáky připravili prezentace o Sluneční soustavě a lidském těle. Na modelech názorně ukázali a vysvětlili, jak vše funguje

14. 11. 2023    Plavecké vysvědčení

Žáci II. A, II. B a II. C zakončili plavecký výcvik. Všichni si za své skvělé výkony odnesli mokré vysvědčení.

9. a 14. 11. 2023    Rakousko – Ametystový svět, Horn

Žáci 2. stupně se vypravili na výlet do Rakouska. Nejdříve zavítali do Ametystového světa u Maissau. Během prohlídky zjistili informace o vzniku tohoto fialového minerálu. Nakonec si mohli kusy minerálů geologickým kladívkem a lopatkou vytěžit. Všichni děti našly opravdu nádherné kusy surového ametystu. Výlet pokračoval prohlídkou historického centra města Horn.

8. 11. 2023    Objevárium

Na interaktivní výstavu Leťme vysoko v rámci programů Objevária se vydali žáci I. A a I. B. Nadšeně zkoumali vše, co se týká a umožňuje létání. Nové poznatky se jim jistě budou hodit v další školní práci.

7. 11. 2023    Balet Rádio Svobodná Bystrouška

Žáci 2. stupně vyrazili na večerní divadelní představení baletu Rádio Svobodná Bystrouška do DK Metropol v Č. Budějovicích.

7. 11. – 29. 11. 2023    HZS

Preventivní program Hasičského záchranného sboru ČR zaujal děti z přípravné třídy, žáky I. A, I. B, II. B a II. C. Při návštěvě si vyslechli zajímavé informace o práci hasičů a z bezprostřední blízkosti si prohlédli vybavení potřebné k jejich práci. 

4. 11. 2023    Laboratorní práce z fyziky

Žáci VII. A si během hodin fyziky vyzkoušeli vypočítat rychlost autíčka. Změřili dráhu a čas a následně vypočítali jeho rychlost.

3. 11. 2023    Vzdělání a řemeslo

Žáci 9. ročníku v rámci volby povolání navštívili na Výstavišti Č. Budějovice největší výstavu středních škol, středních odborných učilišť a vysokých škol na jihu Čech Vzdělání a řemeslo. Součástí programu byl i rozhovor s letcem Martinem Šonkou.

31. 10. 2023    Halloween

Mnozí žáci včetně pedagogů oslavili anglosaský svátek Halloween ve stylových maskách. Žáci VI. A si v kuchyňce připravili halloweenské pohoštění.

Halloweenskou párty si žáci II. A a II. B užili zábavnými soutěžemi, sladkostmi i tancem.

25. 10. 2023    Nejkrásnější podzimníček 2023

Žáci i třídní kolektivy 2. stupně se zúčastnili již 3. ročníku soutěže Nejkrásnější podzimníček. Volba nejnápaditějšího podzimního skřítka proběhla ve vestibulu školy.

Kategorie třídních kolektivů

  1. místo třída 6. A

Kategorie jednotlivců

  1. místo K. Andrlová (VIII. B)
  2. místo J. Hovorková (VII. A)
  3. místo V. Blažková (VII. A) a V. Ruprechtová (VII. A)

23. 10. 2023    Planetárium

Své poznatky o vesmíru si v planetáriu rozšířili žáci V. A a V. B.

22. 10. 2023    Knihovna

Žáci VII. A navštívili knihovnu. Tématem k diskuzi tohoto setkání byl čítankový text s názvem Leopardí žena.

19. 10. 2023    Laboratorní práce z chemie

Žáci 8. ročníku v hodinách chemie zkoumali vlastnosti látek a vytvářeli různé druhy směsí. Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli pokus chemikova zahrádka, kde pracovali s různými druhy solí.

17. 10. 2023    Den otevřených dveří na SOŠ

V rámci volby povolání navštívili žáci 8. a 9. ročníku SOŠ mechanizační, veterinární a zahradnickou v Českých Budějovicích. Prohlédli si chemické laboratoře, seznámili se s jednotlivými odbornými učebnami, vyzkoušeli si jízdu kombajnem a traktorem a v neposlední řadě navštívili skleník i školní statek s hospodářskými zvířaty.

13. 10. 2023   Výstava ovoce

SOŠ veterinární, mechanická a zahradnická pořádala den otevřených dveří. Žáci II. A a II. B si kromě ovoce a zeleniny prohlédli zemědělské stroje, hospodářská zvířata a někteří se projeli i na koni.

11. 10. 2023    Výstava hub

Žáci 6. ročníku navštívili výstavu hub v Jihočeském muzeu. Pro žáky byl připraven edukační program. Na závěr si vyrobili tašku s podzimními motivy.

11. 10. 2023 Přírodovědný Klokan 2023 – školní kolo

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili vědomostní soutěže Přírodovědný Klokan 2023 v kategorii Kadet. Otázky byly zaměřeny na vzdělávací oblast matematiky, zeměpisu, fyziky, biologie a chemie. Celkem se soutěže účastnili 34 žáci.

  1. místo M. Berec (IX. A)                                                                              84 bodů
  2. – 4 místo A. Lisoivan (IX. A), R. Diviš (IX. B), P. Nachtigal (IX. B)     63 bodů
  3. místo J. J. Snopek (IX. A)                                                                        62 bodů

 

6. 10. 2023    ČD Cargo

Žáci 6. ročníku a VII. A navštívili dopravní podnik Cargo v Českých Budějovicích. Seznámili se s historií českobudějovických vlakových souprav, zhlédli výstavu modelové železnice. Na zpáteční cestě se svezli parní lokomotivou.

4. 10. 2023    Laboratorní práce z fyziky

Žáci VII. A během hodin fyziky realizovali pokusy na téma hustota.

3. a 4. 10. 2023    Kouzelná flétna

Žáci 2. stupně se zúčastnili divadelního představení opery Kouzelná flétna od W. A. Mozarta v DK Metropol v Č. Budějovicích.

3. 10. 2023    Plavecký výcvik

Žáci II. A, II. B a II. C rozvíjeli své plavecké dovednosti.

2. 10. 2023    Dům umění

Dům umění navštívili žáci II. B. Inspirováni výstavou obrazů October Sky od Jongsuk Yoon si vytvořili své vlastní.

22. 9. 2023    Dům umění

Obrazy korejské umělkyně Jongsuk Yoon zaujaly žáky II. A, kteří navštívili její výstavu October sky. Ve výtvarné dílně se pak s velkým elánem pustili do vlastních maleb.

22.9. 2023    Laboratorní práce z přírodopisu

Žáci 7. ročníku během hodiny přírodopisu pozorovali trvalé preparáty tkání živočichů a rostlinných pletiv.

22. 9. 2023    YLE – předávání certifikátů

V Britském centru JU proběhlo slavnostního předávání certifikátů o úspěšném absolvování mezinárodní jazykové zkoušky YLE v anglickém jazyce. V kategorii Flyers obdržel certifikát Noel Bouše. V kategorii Starters obdrželi certifikáty žáci Matěj Dycha, Jiřina Knittichová, Šimon Kovář, Anita Dědičová a Timmi Bouše

19. a 22. 9. 2023    Knihovna

Žáci 6. ročníku a žáci VII. A navštívili knihovnu. Společně se zamýšleli nad tématem městských legend.

6. 9. a 7. 9. 2023     Program peer aktivistů

Peer aktivisti (žáci VIII. B) společně s Mgr. Šárkou Straňákovou připravili pro žáky 6. ročníku adaptační program. Plnili úkoly zaměřené na vzájemné poznávání nových spolužáků a posílení dobrých vztahů v třídním kolektivu.

4. 9. 2023    Slavnostní zahájení školního roku

Prázdniny skončily a žáci se vrátili do školních lavic. Při slavnostním zahájení školního roku je ve třídách přivítali jejich učitelky. Mnoho úspěchů ve školní práci jim popřála ředitelka školy PaedDr. Marie Nedvědová.

15.6. 2023    Dobrodružství s technikou

Žáci 2. stupně se vydali na akci Dobrodružství s technikou konané na Výstavišti v Českých Budějovicích. Viděli techniku a vědu v praxi. Mohli si vyzkoušet ovládat roboty, virtuální realitu, mini CNC stroje, minibagry, řezačky nebo ozoboty.

14. 6. 2023    Planetárium

Žáci ze VI. A zavítali do českobudějovického planetária.

13. a 14. 6. 2023    Výlet do Protivína a Písku

Žáci VII. A navštívili Krokodýlí ZOO Protivín a zdejší muzeum.

Jejich spolužáci z IX. A vyrazili na výlet do Písku. Prohlédli si sochy z písku umístěné u Kamenného mostu a historické centrum města.

 

13. 6. 2023    Parníkem na Hlubokou

Parníkem po Vltavě dopluli žáci II. C, IV. C a V. C do Sportovně relaxačního areálu v Hluboké nad Vltavou.

12. 6. 2023    Archeologie budoucnosti

Po zhlédnutí výstavy Archeologie budoucnosti si žáci I. B mohli vytvořit své vlastní stavby.

 

12. 6. 2023    Program peer aktivistů

Skupina peer aktivistů složená z žáků naší školy navštívila 5. ročníky. Připravila si pro ně preventivní program na téma Kamarádství a dobré vztahy v třídním kolektivu.

9. 6. 2023   Dopravní hřiště

Žáci IV. B si vyzkoušeli své jízdní dovednosti na dopravním hřišti.

7. 6. 2023  Sázení stromu

V hodině pracovních činností žáci 9. ročníku zasadili svůj stromek, keř nebo květinu, aby se tak symbolicky rozloučili se svou základní školou.

Prostředí školy nám bude zkrášlovat levandule (IX. A) a magnolie (IX. B).