PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Od 1. září 2024 bude v případě zájmu rodičů otevřena v naší škole přípravná třída. O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Žádost o zařazení do přípravně třídy můžete podat během Dne otevřených dveří 27. 2. 2024, […]

INFORMACE K PLÁNOVANÉ STÁVCE

Informace vedení ZŠ Máj II  Vážení rodiče, pokud bude v pondělí 27. 11. 2023 vyhlášena stávka pracovníků ve školství, bude se v naší škole vyučovat dle rozvrhu.  Požadavky odborů podporujeme, jde nám především o kvalitu vzdělávání, ale nechceme vám způsobovat problémy se zajištěním dohledu nad dětmi.  Přikládáme sdělení školní jídelny ZŠ Máj I, která vaří obědy i […]