PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2023/2024

Přípravná třída bude otevřena od září 2023. Bližší informace – ředitelka školy tel.: 385 344 629, mobil: 606 792 292

Výdej zápisových lístků na střední školy

Výdej zápisových listů na střední škole proběhne ve čtvrtek 16. 2. 2023 7,00 – 9,00 hod. 13,00 – 17,00 hod. Výdej se týká žáků : 5. a 7. ročníků (přijímací zkoušky na víceletá gymnázia) 9. ročníku (gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště) vycházejících žáků, kteří ukončí školní docházku v 8. ročníku.  Zápisový lístek bude vydán […]

Přihlášky na střední školy

Žáci 5., 7., 9. ročníků odevzdávejte přihlášky na střední školy nejdéle do 26. 2. 2023 svým třídním učitelům. Přihlášky je nutno před odevzdáním na střední školu potvrdit ředitelkou školy. Více informací u Mgr. Lenky Blažkové