Den otevřených dveří 24. ledna 2023

Vážení rodiče, přátelé školy, zveme Vás na Den otevřených dveří dne 24. ledna 2023 od 16,00 do 17,30 hodin. Hrajeme si na školu – zábavné odpoledne pro děti. Vzdělávací program školy – konzultace pro rodiče!

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

V naší škole lze žádat o příspěvek na lednový školní lyžařský kurz a poplatek za pobyt žáka v ŠD (září – leden 800 Kč). Prosíme žadatele o přesné vyplnění žádosti s potřebnými přílohami (-viz průvodce dotačním programem https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze ). Vyplněné žádosti s přílohami doručte do kanceláře školy v termínu od 14. 11. – 16. 12. […]

Modrá přihláška na SŠ

Od 1. 11 – 20. 11. 2022 odevzdávejte přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou (modrá přihláška)TU. Přihláška musí být odevzdaná na příslušné střední škole do 30. 11. 2022!