Od 1. září 2024 bude v případě zájmu rodičů otevřena v naší škole přípravná třída.

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Žádost o zařazení do přípravně třídy můžete podat během Dne otevřených dveří 27. 2. 2024, případně dát do poštovní schránky školy nebo předat v kanceláři školy.