Tel. školní jídelna: 385 311 066

Výdej obědů: 11,30 –14,00 hodin

 

Jídelníček

http://www.zsmaj.cz/index.php?nid=7692&lid=cs&oid=4085886

Odhlašování a přihlašování obědů

Oběd se přihlašuje i odhlašuje do 12,00 hodin pracovní den předem u účetní Školní jídelny v kanceláři na ZŠ Máj I nebo telefonicky na čísle 385 311 066 (e-mail jidelna2@zsmaj.cz).

V případě nemoci je možné 1. den nepřítomnosti dítěte si oběd vyzvednout, další je však nutné odhlásit!(vyhláška 107/2005Sb. o školním stravování)   

Výdej oběda do jídlonosičů:   11,15 – 11,45 hodin

                                                    13,10 – 13,30 hodin

Informace pro strávníky 

Cena obědů

strávníci     3 – 6 let (školky)              21,- Kč

strávníci     6 – 10 let                          23,- Kč

strávníci    11 – 14 let                         25,- Kč

strávníci    15 a více                           27,- Kč

cizí strávníci                                       64,- Kč