Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022

Výuka bude probíhat 1 vyučovací hodinu (8,00 -8,45 hod)