Zapojili jsme se do dotačního programu – https://myvtomjihocechynenechame.cz/

V naší škole lze žádat o příspěvek na lednový školní lyžařský kurz a poplatek za pobyt žáka v ŠD (září – leden 800 Kč).

Prosíme žadatele o přesné vyplnění žádosti s potřebnými přílohami (-viz průvodce dotačním programem https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze ).

Vyplněné žádosti s přílohami doručte do kanceláře školy v termínu od 14. 11. – 16. 12. 2022:

V případě příspěvku na stravování ve školní jídelně žádáte ZŠ Máj I. https://www.zsmaj.cz/