Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


8. 3. 2016 Ukázka sebeobrany

Děti z 1. a 2. oddělení ŠD zhlédly ukázku sebeobrany. Vštěpovaly si, jak se mají chovat ve složitých situacích.

 

 

 

18. 2. 2016 Karneval ve ŠD

Vychovatelky školní družiny přichystaly pro děti karneval. Všichni si užili zábavné odpoledne.

 

 

6. 2. 2016 Divadlo Z bedny

Soubor divadla Z bedny navštívil ŠD s představením O zlobivém pejskovi.

 

 

21. 1. 2016 Filmové představení Hodný dinosaurus

Paní vychovatelky J. Malečková a S. Fackenbergrová zorganizovaly pro děti ze školní družiny návštěvu filmového představení Hodný dinosaurus. 

 

 

11. 1. 2016 Besídka v 1. oddělení ŠD

Děti z 1. oddělení pod vedením paní vychovatelky V. Mičkové si připravily pro své rodiče pásmo básniček a písniček, které se naučily v období od svátku svatého Martina do Tří králů.

 

 

7. 1. 2016 Svatomartinský koncert

Žáci Druhé soukromé základní umělecké školy České Budějovice si přichystali pro své kamarády ze školní družiny koncert.