Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


2. 5. 2016 Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou

V rámci projektu Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou si děti ze ŠD užily zábavné odpoledne plné her, soutěží a zábavy.

 

 

 

26. 4. 2016 Výroba dřevěných magnetek

Děti ze ŠD měly možnost si pomalovat dřevěnou magnetku. Do práce se pustily se zájmem a nadšením. Nakonec si své výtvory odnesly domů.

 

 

 

21. 4. 2016 Vycházka do lesa

V rámci Dne Země se děti ze ŠD vydaly na procházku do lesa. Zde jim lesník přiblížil lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích i užitek, který lidem les může přinést.

 

 

 

17. 3. 2016 Canisterapie II

V druhé části projektu instruktorky nachystaly zážitkový program. Děti se mohly naučit, jak se psi jmenují, jak se cvičí a češou. Pod dozorem instruktorek si mohly zahrát se psy zábavné hry.

 

 

 

15. 3. 2016 Canisterapie I

Zástupci neziskové organizace Hafík si připravili pro děti ze ŠD ukázku canisterapie. Instruktorky přijely s programem prevence. Děti se dozvěděly, jak se mají chovat, aby je pes nepokousal nebo jim neublížil.

 

 

 

 

8. 3. 2016 Ukázka sebeobrany

Děti z 1. a 2. oddělení ŠD zhlédly ukázku sebeobrany. Vštěpovaly si, jak se mají chovat ve složitých situacích.