Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


12. 6. 2019 Putování za vrbenskými vodníky

Děti ze školní družiny se vydaly na procházku kolem Vrbenských rybníků, kde pozorovaly přírodu.

 

4. 6. 2019 Den dětí

Paní vychovatelky připravily pro děti odpoledne plné her a soutěží.

 

2. 5. 2019 Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou

Příjemné odpoledne strávily děti na zahradě školy zábavnými soutěžemi.

 

30. 4. 2019 Malování tašek

Manželé Chumovi pomohli dětem ze školní družiny vyzdobit bavlněné tašky.   

 

10. 4. 2019 Pečení jidášů v Jihočeském muzeu

Děti navštívily Jihočeské muzeum, kde se naučily péct  jidáše. Nakonec si prohlédly Velikonoční výstavu.

 

8. 4. 2019 Jízda zručnosti

Paní vychovatelky připravily pro děti jízdu zručnosti na koloběžkách.