Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


4. 12. 2018 Zdobení perníčků v Jihočeském muzeu

Příjemné odpoledne strávily děti v Jihočeském muzeu. Zdobily perníčky a prohlédly si výstavu Století českých Vánoc.

 

30. 11. 2018 Peklománie Borovany

Páteční podvečer strávily děti s rodiči a vychovatelkami v borovanském pekle.

 

20. 11. 2018 Malování hrnků a magnetek

Manželé Chumovi pomohli dětem ze školní družiny vytvořit vlastní originální hrnek nebo magnet.

 

14. 11. 2018 Svatomartinské hrátky

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných úkolů a her.

 

7. 11. 2018 Zamykání lesa

Při projektu Zamykání lesa procházely děti zábavnou stezku, při které uzamkly les před blížící se zimou.

 

5. 11. 2018 Večerní stezka odvahy

Paní vychovatelky připravily pro děti a jejich rodiče stezku odvahy. Na stanovištích jim pomáhali žáci 7. ročníku.