Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


21. 12. 2016 Vánoční nadílka

Dětem ze všech oddělení školní družiny naděloval dárky Ježíšek. Přinesl spoustu nových hraček a stavebnic.

 

20. 12. 2016 Zpívání koled na školní zahradě

Děti ze školní družiny společně s žákyněmi 8. ročníku uspořádaly pro rodiče pásmo koled.

 

6. a 8. 12. 2016 Zdobení perníčků v Jihočeském muzeu

Děti z 1., 3. a 6. oddělení školní družiny navštívily Jihočeské muzeum. Měly možnost si nazdobit perníčky a prohlédnout výstavu betlémů.

 

5. 12. 2016 Cesta peklem za Mikulášem

Paní vychovatelky připravily dětem Cestu peklem za Mikulášem. Na konci čertovského putování každý zarecitovat básničku nebo zazpíval písničku, za kterou dostal od Mikuláše sladkou odměnu.

 

25. 11. 2016 Peklománie Borovany

Děti, paní vychovatelky a někteří rodiče navštívili borovanskou Peklománii.

Výlet se všem moc líbil.

 

14. 11. 2016 Malování šperků

Děti malovaly šperky pod vedením manželů Chumových z Písku.