Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


2. 11. 2018 Oslava Halloweenu

Tento oblíbený svátek oslavily děti ve školní družině tematickými soutěžemi.

 

31. 10. 2018 Uspávání broučků

K projektu Uspávání broučků si děti nacvičily pásmo básniček a písniček.

 

18. října 2018 Projekt Poznáváme houby

Děti plnily zábavné úkoly a učily se poznávat houby.

 

20. 10. 2018 Výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Příjemný sobotní den strávily paní vychovatelky s dětmi ze školní družiny v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

 

27. 9. 2018 Divadlo Kašpárek

Herci Divadla Kašpárek přijeli za dětmi s představením Ježek Ježura.

 

26. 9. 2018 Máme rádi zvířata

Děti ze školní družiny plnily různé zábavné úkoly o zvířatech.