Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


9. 11. 2017 Zamykání lesa

Při projektu Zamykání lesa procházely děti zábavnou stezku, při které uzamkly les před blížící se zimou.

 

2. 11. 2017 Večerní stezka odvahy

Paní vychovatelky připravily pro děti a rodiče stezku odvahy. Na stanovištích pomáhaly žákyně 9. ročníku.

 

31. 10. 2017 Oslava Halloweenu

Tento oblíbený svátek oslavily děti ve školní družině tematickými soutěžemi.

 

30. 10. 2017 Uspávání broučků

K projektu Uspávání broučků si děti nacvičily pásmo básniček a písniček.

 

23. 10. 2017 Divadlo Z bedny

Herci divadla Z bedny přijeli za dětmi s představením Princezna na hrášku.

 

19. 10. 2017 Hrajeme si s houbami

Děti ze školní družiny plnily zábavné úkoly v poznávání hub.