Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


27. 9. 2019 Máme rádi zvířata

V této celodružinové hře plnily děti zábavné úkoly o zvířatech.

 

21. 9. 2019 Výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Krásný sobotní den strávily paní vychovatelky s dětmi v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

 

13. září 2019 Znáš svoje město

Děti soutěžily v poznávání českobudějovických památek a znalostech o našem městě.

 

8. 6. 2019 Výlet na Dívčí Kámen

Letošní výlet školní družiny se konal na zřícenině hradu Dívčí Kámen.

 

12. 6. 2019 Putování za vrbenskými vodníky

Děti ze školní družiny se vydaly na procházku kolem Vrbenských rybníků, kde pozorovaly přírodu.

 

4. 6. 2019 Den dětí

Paní vychovatelky připravily pro děti odpoledne plné her a soutěží.