Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


18. 4. 2018 Jízda zručnosti

Paní vychovatelky připravily pro děti jízdu zručnosti na koloběžkách. Na stanovištích pomáhali žáci 9. ročníku.

 

10. 4. 2018 Beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu

Děti ze školní družiny navštívil městský policista. Připomněl jim pravidla bezpečnosti silničního provozu a půjčil speciální 3D brýle.

 

6. a 8. 3. 2018 Velikonoční tvoření v centru Cassiopeia

Děti navštívily centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Vyráběly zde zajímavé dekorace na Velikonoce.

 

22. 2. 2018 Cesta do pravěku

V tomto projektu se děti učily poznávat dinosaury.

 

20. 2. a 28. 2. 2018 Klaun Hugo

Děti ze školní družiny navštívily představení klauna Huga. Moc se jim líbilo. Klaun každému vyrobil zvířátko z balonků.

 

19. 2. 2018 Přírodovědné odpoledne

Paní učitelka Lenka Blažková připravila pro děti ze ŠD přírodovědné odpoledne.