PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2023/2024

Přípravná třída bude otevřena od září 2023. Bližší informace – ředitelka školy tel.: 385 344 629, mobil: 606 792 292

Výdej zápisových lístků na střední školy

Výdej zápisových listů na střední škole proběhne ve čtvrtek 16. 2. 2023 7,00 – 9,00 hod. 13,00 – 17,00 hod. Výdej se týká žáků : 5. a 7. ročníků (přijímací zkoušky na víceletá gymnázia) 9. ročníku (gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště) vycházejících žáků, kteří ukončí školní docházku v 8. ročníku.  Zápisový lístek bude vydán […]

Přihlášky na střední školy

Žáci 5., 7., 9. ročníků odevzdávejte přihlášky na střední školy nejdéle do 26. 2. 2023 svým třídním učitelům. Přihlášky je nutno před odevzdáním na střední školu potvrdit ředitelkou školy. Více informací u Mgr. Lenky Blažkové

Den otevřených dveří 24. ledna 2023

Vážení rodiče, přátelé školy, zveme Vás na Den otevřených dveří dne 24. ledna 2023 od 16,00 do 17,30 hodin. Hrajeme si na školu – zábavné odpoledne pro děti. Vzdělávací program školy – konzultace pro rodiče!

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

V naší škole lze žádat o příspěvek na lednový školní lyžařský kurz a poplatek za pobyt žáka v ŠD (září – leden 800 Kč). Prosíme žadatele o přesné vyplnění žádosti s potřebnými přílohami (-viz průvodce dotačním programem https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze ). Vyplněné žádosti s přílohami doručte do kanceláře školy v termínu od 14. 11. – 16. 12. […]

Modrá přihláška na SŠ

Od 1. 11 – 20. 11. 2022 odevzdávejte přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou (modrá přihláška)TU. Přihláška musí být odevzdaná na příslušné střední škole do 30. 11. 2022!