Výdej zápisových listů na střední škole proběhne ve čtvrtek 16. 2. 2023

Výdej se týká žáků :

Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci po předložení platného OBČANSKÉHO průkazu u Mgr. Lenky Blažkové v kanceláři školy.

Náhradní termín (čas) je možno si domluvit na blazkoval@zsmaj2.cz, 702 018 174.

Žáci, kteří se hlásili na střední školu s talentovou zkouškou (modrá přihláška) již ZÁPISOVÝ LÍSTEK mají!!!

Vzor zápisového lístku