Žáci 5., 7., 9. ročníků odevzdávejte přihlášky na střední školy nejdéle do 26. 2. 2023 svým třídním učitelům.

Přihlášky je nutno před odevzdáním na střední školu potvrdit ředitelkou školy.

Více informací u Mgr. Lenky Blažkové