Tento program bude zajištěn dotačním titulem, jehož pravidla schválí rada Jihočeského kraje
dne 20. 7. 2023.

Od 21. 7. 2023 budou tato pravidla zveřejněna na webových stránkách Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/
Žádosti o podporu nákladů na stravování dětí, žáků a studentů, jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi, bude
podávat škola, a to koncem srpna až počátkem září. Bližší informace a postup budou zveřejněny ve výše
zmíněných pravidlech.