Květen 2019 Domeček pro hmyz

V zájmovém kroužku Všeználek žáci vyráběli domečky pro hmyz, které umístili v areálu školy.

26. 4. 2019 Kamarádi ze ZOO

Kamarádi ze ZOO přijeli za žáky 2. ročníků. Děti se o zvířátkách dozvěděly mnoho zajímavého.

17. 4. 2019 Školní výlet Písek 1. ročníky

17. dubna se žáci 1. ročníků vydali na výlet do Písku, kde navštívili interaktivní výstavu Včela v galerii Sladovna.

9. 4. 2019 Dům umění

Výstavu Přítomnost od Antony Gormleye navštívili žáci 2. a 4. ročníku. Od lektorky Mgr. Šárky Kosové se dozvěděli nejen zajímavé informace o současném sochařství, ale ve výtvarné dílně si mohli vyzkoušet i zajímavé výtvarné techniky a drátkování.

12. 3. 2019 Pat a Mat staví dům

Do školy zavítala hudební skupina Bambini se svým programem Pat a Mat staví dům, který nadchl žáky prvních, druhých i třetích ročníků. Seznámili se s různými řemesly a společně si i zazpívali.