14. 12. 2018 Vánoční výstava na SZTŠ

Žáci 2. ročníků navštívili vánoční výstavu na SZTŠ, kde si zakoupili i drobné vánoční dekorace.

13. 12. 2018 Linz

Žáci 2. stupně navštívili předvánoční Linec a Muzeum budoucnosti.

5. 12. 2018 Mikulášská nadílka

Mikulášskou nadílku pro žáky 1. stupně naší školy si připravili žáci 9. ročníků.

6. 12. 2018 Dům umění

Žáci 5. a 2. ročníků navštívili Dům umění. V rámci edukačního programu Všude číhá inspirace si nejprve prohlédli výstavu  německých architektů AFF Architekten a získanou inspiraci potom zpracovali ve výtvarné části.

28. 11. 2018 Beseda – Larvy, brouci a motýli

Paní učitelka Mgr. Eva Blažková, která se snaží poutavou formou vést děti k zájmu o přírodu, besedovala se žaky druhých ročníků o zajímavostech přírody. Žáci si prohlédli ukázky hmyzu a seznámili se s jejich vývojovými stádii.