6. 12. 2018 Dům umění

Žáci 5. a 2. ročníků navštívili Dům umění. V rámci edukačního programu Všude číhá inspirace si nejprve prohlédli výstavu  německých architektů AFF Architekten a získanou inspiraci potom zpracovali ve výtvarné části.

28. 11. 2018 Beseda – Larvy, brouci a motýli

Paní učitelka Mgr. Eva Blažková, která se snaží poutavou formou vést děti k zájmu o přírodu, besedovala se žaky druhých ročníků o zajímavostech přírody. Žáci si prohlédli ukázky hmyzu a seznámili se s jejich vývojovými stádii.

28. 11. 2018 Kamarádi ze ZOO

V rámci vzdělávacího programu Kamarádi ze ZOO se žáci navštěvující zájmový kroužek Všeználek dozvěděli mnoho zajímavostí ze světa zvířat. Dětem nechyběl ani osobní kontakt se zvířaty.

21. 11. 2018 Beseda o bakteriích

Maminka žákyně naší školy, která působí v Biologickém centru AV ČR, uspořádala pro žáky 2. ročníků besedu o kvasinkách a bakteriích.

20. a 21. 11. 2018 IT-SLOT

Žáci 8. a 9. ročníků se v rámci výuky zapojili do vědomostní soutěže Bobřík informatiky.