18. 10. 2018 Knihovna

Také v tomto školním roce se žáci 1. až 3. ročníků seznamují s literaturou prostřednictvím návštěv v knihovně, kde je paní knihovnice poutavou formou seznamují s knihami různých žánrů.

17. 10. 2018 O líné sově Emilce

Naši školu navštívilo Duo bambini se svým novým hudebním programem O líné sově Emilce. Žáci 1. a 2. ročníků si s nimi připomněli známé i méně známé písně a také si společně zatančili.

15. 10. 2018 Výstava ovoce

Žáci 2. ročníků se vypravili do areálu SZTŠ mechanizační Č. B., kde se konala výstava ovoce. Prohlédli si zemědělské stroje, seznámili se se včelařstvím i chovem koní a projeli se na motokárách.

1. 10. 2018 Vernisáž – 100 let republiky

Vernisáž k 100. výročí založení ČSR se konala v naší škole 1. října. Slavnostní řečí ji zahájila ředitelka školy PaedDr. Marie Nedvědová, která přivítala všechny přítomné hosty, včetně zástupců odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice a hokejovou legendu Jaroslava Pouzara. Poté se ujal slova 1. náměstek primátora Českých Budějovic Mgr. Petr Podhola, který se v závěru akce chopil rýče a slavnostně v areálu školy zasadil lípu.                 

20. 9. 2018 Dům umění

20. 9. 2018      Dům umění

Žáci 5. ročníku navštívili v září Dům umění. V rámci edukačního programu s názvem Pět místností nejprve zhlédli výstavu izraelského sochaře Nahuma Teveta. Následně tvořili vlastní „trčící obrazy“ z připravených materiálů. V průběhu října tento zajímavý program navštíví postupně žáci dalších ročníků 1. stupně.