5. 11. 2018 Florida a Havaj na Havaji

Žáci prvních až pátých ročníků se vypravili do KD Metropol v Českých Budějovicích na zajímavý program o Havaji.

Listopad 2018 Dům umění

Žáci druhých, čtvrtých a pátých ročníků navštívili Dům umění. Edukační program nesl název Co se stihne za pět let. Žáci zhlédli zajímavou výstavu Sergison Bates Architects věnující se architektuře města. Ve výtvarné dílně potom sami vyráběli trojrozměrné papírové modely městské zástavby.

25. 10. a 19. 11. 2018 Výlet do Jindřichova Hradce

Žáci 2. a 4. ročníků se zúčastnili výchovně naučného programu o české diplomacii, který pořádal Památkový ústav v Českých Budějovicích. Žáci plnili zajímavé úkoly na zámku v Jindřichově Hradci a pak navštívili místní zpívající fontánu.

Září až listopad 2018 Plavecký výcvik

Od září do konce listopadu navštěvovali žáci 2. ročníků bazén v Českých Budějovicích, aby se zde zdokonalovali v plavání. Všichni udělali veliký pokrok a za odměnu obdrželi mokré vysvědčení.

Říjen 2018 Bruslení

V měsíci říjnu žáci 1. stupně bruslili v HC Pouzar. V průběhu školního roku se zde budou zdokonalovat ve svých bruslařských dovednostech.   

/bez foto/