Listopad 2018 Dům umění

Žáci druhých, čtvrtých a pátých ročníků navštívili Dům umění. Edukační program nesl název Co se stihne za pět let. Žáci zhlédli zajímavou výstavu Sergison Bates Architects věnující se architektuře města. Ve výtvarné dílně potom sami vyráběli trojrozměrné papírové modely městské zástavby.