Září až listopad 2018 Plavecký výcvik

Od září do konce listopadu navštěvovali žáci 2. ročníků bazén v Českých Budějovicích, aby se zde zdokonalovali v plavání. Všichni udělali veliký pokrok a za odměnu obdrželi mokré vysvědčení.