Zájmová činnost

Z Á J M O V É     K R O U Ž K Y

ve školním roce 2018/2019

 

Kroužky organizujeme od 1. října do 14. prosince 2018 a od 3. ledna 2019 do 14. června 2019 v rozsahu

1 hodiny týdně nebo 2 hodin 1x za 14 dní.

 

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Den a čas konání kroužku

 1.

Keramika

V. Mičková

ČT    15,00 – 17,00  1x za 14 dní

 2.

Keramika

J. Fliegerová

ST    15,00 – 17,00  1x za 14 dní

 3.

Všeználek (2. – 3. ročník)

E. Blažková

ST    14,00 – 15,00

 4.

Všeználek (4. – 5. ročník)

E. Blažková

ČT    14,00 – 15,00

5.

Aerobik – začátečníci (1. – 2. ročník)

L. Blažková

ÚT    14,00 – 15,00

 6.

Aerobik – pokročilí (3. – 9. ročník)

L. Blažková

ST    14,00 – 15,00

7.

Florbal (2. stupeň)

Z. Blažek

PO    15,00 – 16,00

8.

Míčové hry (1. – 3. ročník)

A. Tetourová

ST     14,00 – 15,00

 9.

Sportovní hry (3. – 5. ročník)

V. Černá

ČT    14,00 – 15,00

10.

Kroužek anglického jazyka (1. – 2. ročník)

J. Pikousová

ČT    14,00 – 15,00

11.

Kroužek anglického jazyka (3. – 5. ročník)

P. Pikous

ČT    14,00 – 15,00

12.

Konverzace v anglickém jazyce (2. stupeň)

D. Bícová

PO    14,00 – 15,00

13.

Kroužek německého jazyka (1. stupeň)

M. Pučejdlová

ČT    14,00 – 15,00

14.

Konverzace v německém jazyce

Š. Straňáková

ST    14,00 – 15,00

15.

Kroužek ručních prací

Š. Straňáková

PO    14,00 – 15,00

16.

Fyzika v pokusech (2. stupeň)

E. Homanová

ČT    14,00 – 15,00

17.

Zajímavá chemie (6. – 7. ročník)

V. Ilkóová

ČT    14,00 – 16,00  1x za 14 dní

18.

YLE – příprava na mez. jazyk. zkoušku z AJ             (5. roč.)

E. Šimková

ÚT    14,00 – 15,00

Dotazy ohledně kroužků zodpoví Mgr. Dagmar Pajerová (385 345 002, 702 018 174)