Zájmová činnost

Z Á J M O V É     K R O U Ž K Y

ve školním roce 2017/2018

 

 

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Den a čas konání kroužku

1.

Keramika – 1. i 2. stupeň

J. Fliegerová

St  15,00 – 17,00 1x za 14 dní

2.

Keramika – 1. i 2. stupeň

J. Fliegerová

Čt  15,00 – 17,00 1x za 14 dní

3.

Sportovní hry – 1. stupeň

V. Černá

Čt  14,00 – 15,00

4.

Míčové hry (1. – 3. ročník)

A. Tetourová

St  14,00 – 15,00

5.

Florbal – 2. stupeň

Z. Blažek

St  15,00 – 16,00

6.

Aerobik – začátečníci (1. – 2. ročník)

L. Blažková

Čt  13,00 – 14,00

7.

Aerobik – pokročilí (3. – 9. ročník)

L. Blažková

Po  15,00 – 16,00

8.

Kroužek anglic. jazyka – 1. a 2. ročník

P. Pikousová

Čt  14,00 – 15,00

9.

Kroužek anglic. jazyka – 3. až 5. ročník

P. Pikous

Čt  14,00 – 15,00

10.

Konverzace v Aj – 2. stupeň

D. Bícová

Čt  14,00 – 15,00

11.

Německý jazyk – 1. stupeň

M. Pučejdlová

Čt  14,00 – 15,00

12.

Všeználek – přírodověda, historie (1. st.)

E. Blažková

Čt  14,00 – 15,00

13.

Kroužek vyšívání – 1. stupeň

Š. Kamarýtová

Po  13,30 – 14,30

14.

Kroužek vaření a šití

Š. Straňáková

Po  15,00 – 16,00

15.

Konverzace v něm. jazyce – 2. stupeň

Š. Straňáková

Čt  14,00 – 15,00

16.

Výtvarný kroužek

V. Mičková

Út  15,00 – 16,00

17.

Malá fyzika (2. – 5. ročník)

E. Homanová

Út  14.00 – 15.00

18.

Fyzika v pokusech – 2. stupeň

E. Homanová

Čt  14.00 – 15.00

19.

YLE – příprava na mez. jaz. zkoušku

Úroveň – Starters, Movers (4. – 5. roč.)

R. Hájková

Po   14,00 – 15,00

20.

YLE – příprava na mez. jaz. zkoušku

Úroveň – Flyers, KET (5. ročník)

R. Hájková

Út   14,45 – 15,45

 

Dotazy ohledně kroužků zodpoví Mgr. Dagmar Pajerová (385 345 002, 702 018 174)