Zájmová činnost

Z Á J M O V É     K R O U Ž K Y

ve školním roce 2022/2023

 

Infromace budou zveřejněny.

 

Dotazy ohledně kroužků Vám zodpoví Mgr. Dagmar Pajerová – zástupce ředitele (tel.: 385 345 002, 702 018 174)