Zájmová činnost

Z Á J M O V É     K R O U Ž K Y

ve školním roce 2016/2017

 

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Den a čas konání kroužku

 1.

Keramika - 1. i 2. stupeň

J. Fliegerová

St  15,00 - 17,00 1x za 14 dní

 2.

Keramika - 1. i 2. stupeň

J. Fliegerová

Čt  15,00 - 17,00 1x za 14 dní

 3.

Sportovní hry - 1. stupeň

V. Černá

Čt  14,00 - 15,00

 4.

Sportovní hry - 2. stupeň

Z. Blažek

Po  15,45 - 16,45

 5.

Aerobik - pokročilí

L. Blažková

Čt  14,00 - 15,00

 6.

Aerobik - začátečníci

R. Sokolová

Čt  14,25 - 15,25

 7.

Kroužek anglic. jazyka - 1. a 2. ročník

P. Pikousová

Čt  14,00 - 15,00

 8.

Kroužek anglic. jazyka - 3. až 5. ročník

P. Pikous

Čt  14,00 - 15,00

 9.

Konverzace v Aj - 2. stupeň

D. Bícová

Čt  14,00 - 15,00

10.

Něm. jazyk - 1. stupeň (mírně pokročilí)

M. Pučejdlová

Po  14,00 - 15,00

11.

Něm. jazyk - 1. stupeň (začátečníci)

M. Pučejdlová

Čt  14,00 - 15,00

12.

Literární kroužek

V. Čítková

Út  14,00 - 15,00

13.

Hudební kroužek - 1. stupeň

Š. Straňáková

Čt  14,00 - 15,00

14.

Konverzace v Nj - 2. stupeň

Š. Straňáková

Út  15,00 - 16,00

15.

Počítačový kroužek - 2. stupeň

M. Perná

Čt  14,00 - 15,00

16.

Výtvarný kroužek

V. Mičková

Út  15,00 - 17,00 1x za 14 dní

17.

Kroužek ručních prací

P. Lefanová

Út  14,00 - 16,00 1x za 14 dní


Přihlášky u Mgr. Pajerové (385 345 002, linka 263)