Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022

Střednědobý výhled na rok 2020

Střednědobý výhled na rok 2021

Střednědobý výhled na rok 2022

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022 - kapitálové výdaje

ZŠ MÁJ II

 Školní rok 2018/2019