Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Máj II

Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Máj II, z. s. se bude konat

v úterý 9. 4. 2019 od 15,00 hodin

v učebně Fy (1. patro) ZŠ Máj II.

 

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Máj II, z. s.

IČ: 685 44 642 

 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

 

Kolektivní statutární orgán - výbor:

Předseda              Ing. Pavla Kubíčková

Místopředseda     Radka Holcmanová

Pokladník             Věra Mičková

 

Členové spolku se pravidelně scházejí a závěry

jednání jsou projednávány s vedením školy. 

 

Příspěvek rodičů na školní rok 2018/2019

1. dítě na ZŠ Máj II                         150,- Kč

2. dítě na ZŠ Máj II                         100,- Kč

3. dítě a další děti na ZŠ Máj II           0,- Kč