Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Máj II

 

Členové spolku se pravidelně scházejí a závěry

jednání jsou projednávány s vedením školy.