Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

  • integrace do běžných tříd
  • individuální vzdělávací plány