Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


22. 2. 2018 Cesta do pravěku

V tomto projektu se děti učily poznávat dinosaury.

 

20. 2. a 28. 2. 2018 Klaun Hugo

Děti ze školní družiny navštívily představení klauna Huga. Moc se jim líbilo. Klaun každému vyrobil zvířátko z balonků.

 

19. 2. 2018 Přírodovědné odpoledne

Paní učitelka Lenka Blažková připravila pro děti ze ŠD přírodovědné odpoledne.

 

14. 2. 2018 Karneval

Děti si užily krásné odpoledne plné převleků a zábavných soutěží.

 

5. 1. 2018 Cesta Tří králů

K projektu Cesta Tří králů plnily děti zábavné úkoly.