Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


26. 5. 2018 Výlet do okolí Rudolfova

Krásný sobotní den strávily děti ze školní družiny na procházce přírodou v okolí Rudolfova.

 

21. a 23. 5. 2018 Návštěva planetária

V rámci projektu Cesta do vesmíru navštívily děti planetárium.

 

25. dubna 2018 Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou

Děti si užily zábavné odpoledne plné her a soutěží.

 

18. 4. 2018 Jízda zručnosti

Paní vychovatelky připravily pro děti jízdu zručnosti na koloběžkách. Na stanovištích pomáhali žáci 9. ročníku.

 

10. 4. 2018 Beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu

Děti ze školní družiny navštívil městský policista. Připomněl jim pravidla bezpečnosti silničního provozu a půjčil speciální 3D brýle.

 

6. a 8. 3. 2018 Velikonoční tvoření v centru Cassiopeia

Děti navštívily centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Vyráběly zde zajímavé dekorace na Velikonoce.