Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


Jízda zručnosti

23. 4. 2015 

Vychovatelky ŠD v rámci projektu Duben - měsíc bezpečnosti připravily pro žáky jízdu zručnosti. Děti projížděly na koloběžce celé školní hřiště a překonávaly překážky.

 

 

 

Procházka jarní přírodou

21. 4. 2015 

Děti ze školní družiny šly pozorovat rozkvétající jarní přírodu.

 

 

 

 

 

Povídání s paní doktorkou

16. 4. 2015

MUDr. Iveta Sukdolová vyprávěla dětem ze školní družiny, jak funguje lidské tělo.

 

 

 

Karneval 27. 2. 2015

Vychovatelky školní družiny přichystaly pro všechna oddělení školní družiny karneval. Děti si užily zábavného odpoledne.