Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


27. 9. 2018 Divadlo Kašpárek

Herci Divadla Kašpárek přijeli za dětmi s představením Ježek Ježura.

 

26. 9. 2018 Máme rádi zvířata

Děti ze školní družiny plnily různé zábavné úkoly o zvířatech.

 

18. 9. 2018 Ukázková hodina kroužku Věda nás baví

Děti si mohly při ukázkové hodině vyzkoušet zajímavé pokusy.

 

13. 9. 2018 Znáš svoje město

V projektu děti řešily zábavný kvíz a soutěžily v poznávání českobudějovických památek.

 

4. 6. 2018 Exkurze v HZS

Hezké odpoledne strávily děti u hasičů. Seznámily se s jejich náročným povoláním.

 

1. 6. 2018 Den dětí

Den dětí oslavily děti ve školní družině soutěžemi na zahradě školy. Převlékly se do karnevalových kostýmů.