Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


19. 2. 2018 Přírodovědné odpoledne

Paní učitelka Lenka Blažková připravila pro děti ze ŠD přírodovědné odpoledne.

 

14. 2. 2018 Karneval

Děti si užily krásné odpoledne plné převleků a zábavných soutěží.

 

5. 1. 2018 Cesta Tří králů

K projektu Cesta Tří králů plnily děti zábavné úkoly.