Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


21. 12. 2017 Vánoční nadílka

Děti ze všech oddělení školní družiny se sešly u stromečku. Společně si zazpívaly koledy a rozbalily dárky.

 

14. 12. 2017 Zdobení perníčků v Jihočeském muzeu

Příjemné odpoledne strávily děti v Jihočeském muzeu. Zdobily perníčky, prohlédly si výstavu betlémů a namalovaly figurku do největšího papírového betlému.

 

13. 12. 2017 Zpívání koled na školní zahradě

Žáci ze školní družiny zpívali vánoční koledy a připojili se tak k akci Česko zpívá koledy.

Navodili tím sobě i svým blízkým krásnou předvánoční atmosféru.

 

12. 12. 2017 Výroba vánočních svícnů v Jihočeském muzeu

Děti navštívily Jihočeské muzeum. Vyrobily si vánoční svícen a prohlédly výstavu betlémů.

 

5. 12. 2017 Cesta peklem za Mikulášem

Paní vychovatelky přichystaly dětem Cestu peklem za Mikulášem. Na konci čertovského putování každý zarecitovat básničku, nebo zazpíval písničku, za kterou dostal od Mikuláše sladkou odměnu.

 

13. 11. 2017 Svatomartinské hrátky

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných tematických úkolů a her.