Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


13. 11. 2017 Svatomartinské hrátky

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných tematických úkolů a her.

 

9. 11. 2017 Zamykání lesa

Při projektu Zamykání lesa procházely děti zábavnou stezku, při které uzamkly les před blížící se zimou.

 

2. 11. 2017 Večerní stezka odvahy

Paní vychovatelky připravily pro děti a rodiče stezku odvahy. Na stanovištích pomáhaly žákyně 9. ročníku.

 

31. 10. 2017 Oslava Halloweenu

Tento oblíbený svátek oslavily děti ve školní družině tematickými soutěžemi.

 

30. 10. 2017 Uspávání broučků

K projektu Uspávání broučků si děti nacvičily pásmo básniček a písniček.

 

23. 10. 2017 Divadlo Z bedny

Herci divadla Z bedny přijeli za dětmi s představením Princezna na hrášku.