Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


7. 11. 2019 Zamykání lesa

Děti uzamkly les před blížící se zimou vlastnoručně vyrobenými klíči.

 

4. 11. 2019 Večerní stezka odvahy

Paní vychovatelky připravily pro děti i jejich rodiče stezku odvahy. Na stanovištích pomáhali žáci 8. ročníku.

 

1. 11. 2019 Oslava Halloween

Děti oslavily Halloween ve školní družině tematickými soutěžemi.

 

24. 10. 2019 Uspávání broučků

V rámci projektu Uspávání broučků si děti nacvičily pásmo básniček a písniček.

 

22. 10. 2019 Divadlo Z bedny

Herci Divadla Z bedny přijeli za dětmi s veselým a poučným představením.

 

 

15. 10. 2019 Hrajeme si s houbami

Děti ze školní družiny plnily zábavné úkoly při poznávání hub.