Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


29. 11. 2019 Peklománie Borovany

Páteční podvečer strávily děti s rodiči a vychovatelkami v borovanském pekle.

 

15. 11. 2019 Svatý Martin na koni podkovami zazvoní

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných úkolů a her.

 

7. 11. 2019 Zamykání lesa

Děti uzamkly les před blížící se zimou vlastnoručně vyrobenými klíči.

 

4. 11. 2019 Večerní stezka odvahy

Paní vychovatelky připravily pro děti i jejich rodiče stezku odvahy. Na stanovištích pomáhali žáci 8. ročníku.

 

1. 11. 2019 Oslava Halloween

Děti oslavily Halloween ve školní družině tematickými soutěžemi.

 

24. 10. 2019 Uspávání broučků

V rámci projektu Uspávání broučků si děti nacvičily pásmo básniček a písniček.