Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


25. dubna 2018 Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou

Děti si užily zábavné odpoledne plné her a soutěží.

 

18. 4. 2018 Jízda zručnosti

Paní vychovatelky připravily pro děti jízdu zručnosti na koloběžkách. Na stanovištích pomáhali žáci 9. ročníku.

 

10. 4. 2018 Beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu

Děti ze školní družiny navštívil městský policista. Připomněl jim pravidla bezpečnosti silničního provozu a půjčil speciální 3D brýle.

 

6. a 8. 3. 2018 Velikonoční tvoření v centru Cassiopeia

Děti navštívily centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Vyráběly zde zajímavé dekorace na Velikonoce.

 

22. 2. 2018 Cesta do pravěku

V tomto projektu se děti učily poznávat dinosaury.

 

20. 2. a 28. 2. 2018 Klaun Hugo

Děti ze školní družiny navštívily představení klauna Huga. Moc se jim líbilo. Klaun každému vyrobil zvířátko z balonků.