Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


18. 9. 2018 Ukázková hodina kroužku Věda nás baví

Děti si mohly při ukázkové hodině vyzkoušet zajímavé pokusy.

 

13. 9. 2018 Znáš svoje město

V projektu děti řešily zábavný kvíz a soutěžily v poznávání českobudějovických památek.

 

4. 6. 2018 Exkurze v HZS

Hezké odpoledne strávily děti u hasičů. Seznámily se s jejich náročným povoláním.

 

1. 6. 2018 Den dětí

Den dětí oslavily děti ve školní družině soutěžemi na zahradě školy. Převlékly se do karnevalových kostýmů.

 

26. 5. 2018 Výlet do okolí Rudolfova

Krásný sobotní den strávily děti ze školní družiny na procházce přírodou v okolí Rudolfova.

 

21. a 23. 5. 2018 Návštěva planetária

V rámci projektu Cesta do vesmíru navštívily děti planetárium.