Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


14. 10. 2016 Náš táta šel na houby

Zábavné  odpoledne strávily děti ze školní družiny soutěžemi k projektu Náš táta šel na houby.

 

1. 10. 2016 Výlet do ZOO

Krásný podzimní den strávily paní vychovatelky s dětmi ze školní družiny v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

 

Herní prvky - nově ve ŠD

Ke stávajícím herním prvkům na školním hřišti přibyly nové i na školní zahradě.

 

18. 6. 2016 Výlet na Dívčí kámen

Vychovatelky ŠD připravily pro děti víkendový celodenní výlet na Dívčí Kámen.

 

 

 

16. 6. 2016 Vycházka k Vrbenským rybníkům

V rámci projektu Putování za vrbenskými vodníky se děti ze ŠD vydaly na procházku kolem Vrbenských rybníků.

 

 

 

7. 6. 2016 Návštěva kouzelníka

Děti ze školní družiny navštívil se svým představením kouzelník Waldini. Do svého kouzlení zapojil i děti, kteří se tak staly aktéry kouzelnických čísel.