Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


1. 6. 2018 Den dětí

Den dětí oslavily děti ve školní družině soutěžemi na zahradě školy. Převlékly se do karnevalových kostýmů.

 

26. 5. 2018 Výlet do okolí Rudolfova

Krásný sobotní den strávily děti ze školní družiny na procházce přírodou v okolí Rudolfova.

 

21. a 23. 5. 2018 Návštěva planetária

V rámci projektu Cesta do vesmíru navštívily děti planetárium.

 

25. dubna 2018 Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou

Děti si užily zábavné odpoledne plné her a soutěží.

 

18. 4. 2018 Jízda zručnosti

Paní vychovatelky připravily pro děti jízdu zručnosti na koloběžkách. Na stanovištích pomáhali žáci 9. ročníku.

 

10. 4. 2018 Beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu

Děti ze školní družiny navštívil městský policista. Připomněl jim pravidla bezpečnosti silničního provozu a půjčil speciální 3D brýle.