Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


23. 3. 2017 Jarní tvoření

Děti ze školní družiny vítaly jaro pěknými výrobky.

 

28. 2. 2017 Karneval

Paní vychovatelky připravily pro děti ze školní družiny karneval. Všichni si odpoledne plné zábavy užili.

 

21. 2. 2017 Klaun Hugo

Děti navštívily představení klauna Huga. Zasoutěžily si, zazpívaly a nakonec zhlédly pohádku o slepičce.

 

25. 1. 2017 Návštěva kina

Děti navštívily v multikině Cinestar filmové představení Zpívej.

 

10. 1. 2017 Zimní radovánky na školním hřišti

Děti ze školní družiny se radovaly ze sněhové nadílky.

 

6. 1. 2017 Cesta Tří králů

K projektu Tři králové připravily paní vychovatelky pro děti zábavné úkoly.