Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


9. 1. 2020 Cesta Tří králů

K projektu Cesta Tří králů plnily děti zábavné úkoly.

 

18. 12. 2019 Děti hrají dětem

Ve školní družině jsme uspořádali vánoční koncert. Děti, které hrají na hudební nástroj, představily své dovednosti ostatním kamarádům.

 

16. 12. 2019 Zpívání koled na školní zahradě

Děti zpívaly rodičům a kamarádům na školní zahradě vánoční koledy. Zpříjemnily si tak čekání na Vánoce.

 

5. 12. 2019 Cesta peklem za Mikulášem

Děti ze školní družiny procházely pekelnou stezku, kde prokazovaly svou odvahu. Za odměnu dostaly čertovský glejt a malou sladkost.

 

29. 11. 2019 Peklománie Borovany

Páteční podvečer strávily děti s rodiči a vychovatelkami v borovanském pekle.

 

15. 11. 2019 Svatý Martin na koni podkovami zazvoní

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných úkolů a her.