Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


19. 4. 2021 Stezka Slet čarodějnic

Děti si prošly zábavnou stezku, kterou pro ně i širokou veřejnost připravil kolektiv učitelů a vychovatelů ZŠ Máj II.

 

duben 2021 Duben – měsíc bezpečnosti

Během celého dubna se děti ve školní družině věnovaly dopravní výchově. Opakovaly si pravidla silničního provozu a vyráběly papírové dopravní značky.

 

duben 2021 Jarní vycházky

Krásné jarní počasí využily paní vychovatelky s dětmi k procházkám do okolí školy.

 

březen 2021 On-line aktivity ŠD

V březnu začaly paní vychovatelky realizovat on-line aktivity pro družinové děti. Svá vysílání připravovaly jako týdenní projekty. Nechyběla četba, tvoření, cvičení, hry, kvízy, hlavolamy a křížovky. Všichni měli radost z toho, že společně mohou trávit čas.

24. 2. 2021 Přehlídka karnevalových kostýmů

Místo tradičního karnevalu se v každém oddělení školní družiny konala přehlídka masek a kostýmů.

 

11. 2. 2021 Výroba masek

Děti se moc těšily na letošní přehlídku karnevalových kostýmů, na kterou si vyráběly masky.