Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


19. 12. 2018 Zpívání koled na školní zahradě

Děti ze školní družiny zpívaly vánoční koledy. Navodily tím sobě i svým blízkým krásnou předvánoční atmosféru.

 

5. 12. 2018 Cesta peklem za Mikulášem

Paní vychovatelky připravily projekt Cesta peklem za Mikulášem. Děti za odvahu dostaly sladkou odměnu.

 

4. 12. 2018 Zdobení perníčků v Jihočeském muzeu

Příjemné odpoledne strávily děti v Jihočeském muzeu. Zdobily perníčky a prohlédly si výstavu Století českých Vánoc.

 

30. 11. 2018 Peklománie Borovany

Páteční podvečer strávily děti s rodiči a vychovatelkami v borovanském pekle.

 

20. 11. 2018 Malování hrnků a magnetek

Manželé Chumovi pomohli dětem ze školní družiny vytvořit vlastní originální hrnek nebo magnet.

 

14. 11. 2018 Svatomartinské hrátky

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných úkolů a her.