Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


18. 5. 2017 Louka plná pohádek

Děti plnily zábavné úkoly k projektu Zachraňte louku.

 

17. 5. 2017 Návštěva planetária

Děti navštívily planetárium. Program byl zaměřen na hvězdnou oblohu.

 

27. 4. 2017 Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou

Paní vychovatelky pro děti připravily zábavné odpoledne.

 

25. 4. 2017 Jízda zručnosti

Děti soutěžily v jízdě zručnosti na koloběžkách.

 

11. 4. 2017 Beseda o bezpečnosti silničního provozu

Děti ze školní družiny navštívil městský policista. Seznámil je s chováním a bezpečností v silničním provozu.

 

10. 4. 2017 Povídání s doktorem Bolítem

V tomto projektu se děti seznámily s prevencí úrazů i nemocí a se stavbou lidského těla.