Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


14. 11. 2018 Svatomartinské hrátky

Svatomartinské odpoledne si děti užily plněním zábavných úkolů a her.

 

7. 11. 2018 Zamykání lesa

Při projektu Zamykání lesa procházely děti zábavnou stezku, při které uzamkly les před blížící se zimou.

 

5. 11. 2018 Večerní stezka odvahy

Paní vychovatelky připravily pro děti a jejich rodiče stezku odvahy. Na stanovištích jim pomáhali žáci 7. ročníku.

 

2. 11. 2018 Oslava Halloweenu

Tento oblíbený svátek oslavily děti ve školní družině tematickými soutěžemi.

 

31. 10. 2018 Uspávání broučků

K projektu Uspávání broučků si děti nacvičily pásmo básniček a písniček.

 

18. října 2018 Projekt Poznáváme houby

Děti plnily zábavné úkoly a učily se poznávat houby.