Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 607 515 120

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


7. 10. 2017 Výlet do ZOO Ohrada

Příjemný sobotní den strávily paní vychovatelky s dětmi ze školní družiny v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

 

14. 9. 2017 Znáš svoje město

K projektu Znáš svoje město děti vyplňovaly zábavný kvíz. Venku pak soutěžily v poznávání českobudějovických památek.

 

16. 6. 2017 Putování od bludného kamene

Děti z výtvarného kroužku putovaly po památkách Českých Budějovic.

 

1. 6. 2017 Dětský den

Paní vychovatelky připravily pro děti ze školní družiny odpoledne plné her a soutěží.

 

30. 5. 2017 Děti hrají dětem

Děti ze školní družiny prezentovaly své hudební umění spolužákům.

 

27. 5. 2017 Výlet do okolí Rudolfova

Krásný sobotní den strávily paní vychovatelky s dětmi na výletě k rybníku Mrhal.