Vedoucí vychovatelka: Věra Mičková 

tel.: 775 518 413

provoz od 6,00 do 16,45 hodin 

Vzdělávací program školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu. Je zaměřen především na rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí. Velký důraz klade na utváření dobrých vztahů mezi dětmi, učiteli, vychovateli a rodiči.

Pořádáme celou řadu zajímavých akcí včetně víkendových.

Žáci pracují dle svých zájmů v jednotlivých kroužcích. Mezi nejoblíbenější patří keramický.

Prioritou je pobyt dětí venku.


2. 5. 2019 Jarní čarování s čarodějnicí Čarčou

Příjemné odpoledne strávily děti na zahradě školy zábavnými soutěžemi.

 

30. 4. 2019 Malování tašek

Manželé Chumovi pomohli dětem ze školní družiny vyzdobit bavlněné tašky.   

 

10. 4. 2019 Pečení jidášů v Jihočeském muzeu

Děti navštívily Jihočeské muzeum, kde se naučily péct  jidáše. Nakonec si prohlédly Velikonoční výstavu.

 

8. 4. 2019 Jízda zručnosti

Paní vychovatelky připravily pro děti jízdu zručnosti na koloběžkách.

 

3. 4. 2019 Beseda s policistou

Děti ze školní družiny navštívil tiskový mluvčí městské policie Mgr. Štýfal. Připomněl jim pravidla bezpečnosti v dopravě.

 

29. 3. 2019 Povídání s doktorem Bolítem

Formou celodružinové hry si děti procvičovaly znalosti o lidském těle a zásady první pomoci.